Xerox wchodzi w sieć

Przedstawiciele Xeroxa ogłosili powołanie nowego oddziału firmy zajmującego się przedsięwzięciami internetowymi.

Powołana przez Xeroxa, Internet Business Group ma za zadanie rozwijać handel elektroniczny oraz wykorzystać internetową stronę firmy do wzmocnienia komunikacji z klientami - oświadczył Rick Thoman, prezes Xeroxa. Ponadto nowo powołany wydział ma udoskonalać komunikację pomiędzy rozsianymi po całym świecie laboratoriami badawczymi firmy. Internet Business Group ma być także pośrednikiem między firmą Xerox a jej partnerami we wdrażaniu wynalezionych przez nią technologii. Stworzone przez nowy wydział technologie będą rozwijane przez niezależnych inwestorów jako oddzielne projekty.

Więcej informacji: www.xerox.com