Xpresowe CD?

Nowy system Microsoftu zawiera narzędzia do nagrywania płyt CD. Czy zbędne stają się samodzielne programy nagrywające, takie jak Nero Burning ROM czy WinOnCD?


Nowy system Microsoftu zawiera narzędzia do nagrywania płyt CD. Czy zbędne stają się samodzielne programy nagrywające, takie jak Nero Burning ROM czy WinOnCD?

Windows XP ochroniarzem praw autorskich - zabezpieczenie przed kopiowaniem jest domyślnie uaktywnione, lecz można je wyłączyć jednym kliknięciem

Windows XP ochroniarzem praw autorskich - zabezpieczenie przed kopiowaniem jest domyślnie uaktywnione, lecz można je wyłączyć jednym kliknięciem

Windows XP ma być łatwiejszy w obsłudze i bardziej funkcjonalny od poprzedników. Z tego względu wyposażono nową edycję systemu w moduł do nagrywania krążków CD-R(W). Wystarczy kilka kliknięć, aby zapisywać pliki na połyskujących krążkach niczym na dyskietce. Jednak nagrywanie to znacznie więcej niż zwyczajne kopiowanie danych. Z tego względu postanowiliśmy sprawdzić, jak Windows XP radzi sobie z zadaniami wykonywanymi na co dzień przez każdy program nagrywający.

1. Nagrywanie danych

Windows XP pomoże Ci, gdy zechcesz utworzyć kopię dokumentów (np. tekstów, arkuszy kalkulacyjnych czy ilustracji) na płycie CD. Nagrywanie odbywa się tak samo prosto, jak zapisywanie danych na dyskietce. Możesz w każdej chwili dograć pliki do znajdujących się na krążku CD-R(W).

System automatycznie utworzy płytę wielosesyjną. Obszar początkowy (lead-in) i końcowy (lead-out) pierwszej sesji zajmują łącznie 21 MB. Przestrzeń ta pomniejsza powierzchnię nośnika, która może być użyta do zapisu danych. Oprócz tego każda sesja łączy się z utratą 11 MB wolnego miejsca. Gdy zechcesz nagrać nowszą wersję pliku znajdującego na płycie, system zapyta, czy zastąpić dotychczasową wersję. Podczas nagrywania Windows XP tworzy za każdym razem plik obrazu. Powinieneś więc dysponować zawsze wystarczającą ilością wolnego miejsca na twardym dysku. Nagrywając całą płytę, przeznacz na ten cel około 1 GB. W przeciwnym razie system nie zmieści pliku obrazu.

Najpierw skonfiguruj podstawowe ustawienia nagrywarki. Przywołaj Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem ikonę nagrywarki i wskaż polecenie Właściwości. Wybierz kartę Nagrywanie. Sprawdź, czy jest zaznaczone pole wyboru Włącz nagrywanie dysków CD na tej stacji. Następnie wybierz nieco niżej partycję, w której będą umieszczane pliki obrazu. W polu listy na dole okna możesz ustawić żądaną prędkość zapisu.

Teraz możesz rozpocząć nagrywanie. Zaznacz pliki do zapisania na płycie. Kliknij polecenie Kopiuj ten plik lub Kopiuj zaznaczone elementy z rubryki Zadania plików i folderów w lewej części okna. Następnie wybierz nagrywarkę w oknie Kopiowanie elementów i kliknij przycisk Kopiuj. Zamiast tego możesz kliknąć zaznaczone pliki prawym przyciskiem myszy, wskazać polecenie Wyślij do i wybrać nagrywarkę. Ten sam efekt uzyskasz, klikając polecenie Zapisz jako bezpośrednio z aplikacji, w której edytujesz dokument. Działa to jednak tylko w niektórych aplikacjach, np. w systemowym edytorze czy w programie Paint, lecz nie jest możliwe m.in. z poziomu Worda. Windows XP kopiuje pliki domyślnie do katalogu C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\<UŻYTKOWNIK>\USTAWIENIA LOKALNE\DANE APLIKACJI\MICROSOFT\NAGRYWANIE DYSKóW CD. <UŻYTKOWNIK> symbolizuje nazwę, pod którą jest zalogowany bieżący użytkownik systemu. W prawym dolnym narożniku nad paskiem zadań pojawi się komunikat wskazujący, że zebrano porcję plików do nagrania. Zanim klikniesz w polu komunikatu, poczekaj, aż system upora się z nagraniem wszystkich plików (bacznie obserwuj wskaźnik zaawansowania). W przeciwnym razie Windows nagra tylko część plików. Teraz zobaczysz skróty do plików, które mają być zapisane na płycie. Kliknij polecenie Zapisz te pliki na dysku CD w rubryce Zapisywanie na dysku CD. Zobaczysz okno kreatora, w którym możesz przyporządkować płycie dowolną nazwę. Windows proponuje domyślnie bieżącą datę. Zapis rozpocznie się, gdy klikniesz przycisk Dalej. System utworzy plik obrazu, przeniesie go na płytę, po czym zapisze obszar początkowy i końcowy sesji. Po zakończeniu operacji pojawi się raz jeszcze kreator, oferując skopiowanie tej samej partii danych na kolejny nośnik. Jeśli nie masz takiego zamiaru, zamknij okno kreatora kliknięciem przycisku Zakończ. W podobny sposób możesz nagrywać kolejne sesje na płycie CD.

Gdy przywołasz właściwości płyty, Windows XP pokaże tylko rozmiar ostatniej sesji. Podawana ilość wolnego miejsca zgadza się. Rozmiar zajętej powierzchni jest podawany nieprawidłowo, gdy na płycie znajduje się więcej niż jedna sesja.

<font color="#FF0000">Ocena Nagrywanie wybranych zasobów dyskowych (plików i katalogów) w Windows XP zasługuje na pochwałę. Odbywa się szybko i wygodnie. Przykładowo użytkownik nie musi dokonywać żadnych ustawień, gdy tworzy płyty wielosesyjne. Dzięki temu nie zamkniesz przypadkowo (prawie pustej) płyty, na której chciałbyś zapisać jeszcze sporo danych. Za nagrywaniem w Windows XP przemawia również duży stopień kompatybilności. Wszystkie płyty nagrane w testach dawały się odczytywać w innych napędach.

Porządek musi być - chcąc nagrać składankę ulubionych przebojów, zbierz je najlepiej w liście odtwarzania.

Porządek musi być - chcąc nagrać składankę ulubionych przebojów, zbierz je najlepiej w liście odtwarzania.

<font color="#000084">Alternatywa Zewnętrzne programy nagrywające, takie jak Easy CD Creator czy Nero Burning ROM, oferują bogatsze możliwości konfiguracyjne. Ponadto wyświetlają poprawne informacje dotyczące partycji (ich typy i rozmiary).

2. Kopiowanie płyt audio

Moduł nagrywający dostępny w Windows XP nie pozwala tworzyć kopii 1:1 płyt audio, ponieważ nie obsługuje trybu DAO (Disc At Once). Oferuje wyłącznie tryb TAO (Track At Once). Podobnie jak w przypadku nagrywania danych poszczególne utwory muszą być przenoszone z płyty CD na twardy dysk. Odpowiada za to odtwarzacz Windows Media Player 8. Kliknij w nim menu Plik | Kopiuj | Kopiuj z dysku audio CD. Następnie wskaż napęd, w którym znajduje się płyta do skopiowania. W oknie odtwarzacza pojawią się utwory z wybranej płyty. Jeśli chcesz zduplikować całą płytę, nie usuwaj zaznaczenia z pól obok tytułów. Możesz jednak skopiować tylko wybrane utwory. W tym przypadku pozostaw je zaznaczone, usuwając zaznaczenie pozostałych. Kliknij przycisk Kopiuj utwór muzyczny na pasku, który znajduje się nad listą utworów. System poprzedzi pierwszą operację kopiowania komunikatem ostrzegającym o włączonym zabezpieczeniu. Pole wyboru Nie chroń zawartości jest puste. W ten sposób Windows XP daje użytkownikowi do zrozumienia, że obsługuje technologię DRM (Digital Rights Management). Służy ona m.in. firmom sprzedającym muzykę poprzez Internet do zabezpieczania utworów przed nielegalnym kopiowaniem. Skopiowane przez Ciebie pliki audio Windows XP zapisuje w formacie WMA (Windows Media Audio). Jeśli zabezpieczenie DRM było włączone podczas kopiowania, nie można odtworzyć gotowych plików w innym komputerze. Jeżeli natomiast nagrasz je w formacie audio CD, zabezpieczenie okaże się bezskuteczne. Istnieje możliwość wyłączenia zabezpieczenia i towarzyszącego mu komunikatu. Przywołaj w tym celu odtwarzacz Windows Media Player, kliknij menu Narzędzia | Opcje, wskaż kartę Kopiuj utwór muzyczny, a następnie usuń zaznaczenie pola wyboru Chroń zawartość w rubryce Ustawienia kopiowania.

Utwory kopiowane z płyty system zapisuje domyślnie w katalogu C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\<UŻYTKOWNIK>\MOJE DOKUMENTY\MOJA MUZYKA. Podczas konwertowania utworów na format WMA muzyka podlega kompresowaniu. Użytkownik ma jednak możliwość ustawienia dowolnego stopnia kompresji. Opcję Kopiuj muzykę o jakości znajdziesz w menu Narzędzia | Opcje na karcie Kopiuj utwór muzyczny. Przesuwając suwak w lewo, zmniejszysz ilość zajmowanego miejsca kosztem jakości dźwięku. Istnieje możliwość podsłuchiwania odczytywanych utworów. W komputerze testowym (Pentium III 550) sygnał dźwiękowy był przerywany tylko na krótko.

Aby skopiować utwory (zgrane uprzednio z krążka CD) z twardego dysku na płytę, zaznacz żądane pliki w oknie Eksploratora i kliknij pole Kopiuj do dysku CD audio w rubryce Zadania muzyki. Odtwarzacz wyświetli listę plików wybranych do nagrania. Jeśli na nośniku włożonym do napędu jest za mało miejsca, aby pomieścić wszystkie utwory, te, które nie znajdą się na płycie, program oznacza napisem Nie pasuje w kolumnie Stan.

Gdy klikniesz polecenie Kopiuj utwór muzyczny, Media Player skonwertuje poszczególne pliki i zapisze w formacie audio CD na płycie, kodując z dokładnością 1411 Kb/s. Po uporaniu się z tym zadaniem zamknie płytę, więc użytkownik nie będzie mógł nagrać na niej żadnych innych utworów.