YouTube usprawnia system chroniący prawa autorskie właścicieli treści

Serwis YouTube poinformował o wprowadzeniu kilku usprawnień w systemie Content ID. To bardzo dobra informacja dla osób umieszczających w serwisie różne materiały.

System Content ID (identyfikator treści) został wprowadzony pięć lat temu. Jego zadaniem jest ochrona praw autorskich twórców różnych treści przed bezprawnym ich umieszczaniem w serwisie YouTube. Obecnie doczekał on się kilku istotnych zmian:

Nowy proces odwoławczy

Użytkownicy mogli do tej pory zgłaszać sprzeciw wobec zastrzeżeń systemu Content ID dotyczących umieszczonego przez nich materiały, lecz po odrzuceniu ich przez składającego roszczenia nie mieli praktycznie nic do gadania. Obecnie obowiązywać ma proces odwoławczy polegający na tym, że jeżeli użytkownik serwisu złoży apelację, twórca uważający się za właściciela praw autorskich spornego materiału będzie musiał wybrać jedną z dwóch dróg: albo wycofa swoje żądania, albo złoży formalne zgłoszenie na podstawie DMCA.

Usprawnienie systemu automatycznego wykrywania nieuprawnionych żądań

Przy takiej ilości wrzucanych plików niestety zdarzają się również błędy, których ilość ma być zmniejszona dzięki wprowadzeniu usprawnień w zakresie algorytmów odpowiadających za identyfikację nieuprawnionych żądań.

Usprawnienie mechanizmu porównującego treści

Dzięki odpowiednim zmianom technologia automatycznego rozpoznawania treści chronionych prawami autorskimi ma sobie znacznie lepiej radzić i popełniać mniej błędów.

__________________

Wprowadzone przez YouTube zmiany to bardzo dobra informacja dla wszystkich użytkowników serwisu pragnących podzielić się materiałami wideo. Stawia ich w nieco lepszej niż poprzednio pozycji względem korzystających z systemu Content ID właścicieli treści.