YouTube wprowadza Violative View Rate. Czyli?

Violative View Rate to współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady (VVR). Co to oznacza dla zwykłego zjadacza chleba?

YouTube w 2018 roku przedstawiło raport dotyczący egzekwowania Wytycznych dla społeczności YouTube, aby zwiększyć przejrzystość i odpowiedzialność za wysiłki serwisu na rzecz ochrony widzów. Można było dowiedzieć się, jaka była liczba usuniętych filmów, w jaki sposób zostały zidentyfikowane i dlaczego je wyrzucono. Od tego czasu usunięto kolejne 83 miliony filmów i 7 miliardów komentarzy łamiących wytyczne. Jak podaje Google, dzięki automatycznemu zgłaszaniu jest teraz w stanie wykryć 94% wszystkich treści naruszających zasady w YouTube, a 75% zostało usuniętych, zanim otrzymało nawet 10 wyświetleń. Nowa metryka ma zapewnić jeszcze większą przejrzystość w zakresie skuteczności systemów filtracji. Nazywa się Violative View Rate - czyli "współczynnik obejrzeń filmów naruszających zasady" (VVR).

Dane VVR pokazują, w jakim stopniu użytkownicy chronieni są przed szkodliwymi treściami. Oblicza się go, pobierając próbkę filmów na YouTube i wysyłając ją do specjalistów zajmujących się kontrolą treści. Ci po analizie informują, które filmy naruszają zasady YouTube. Jak podaje Google: "dzięki próbkowaniu uzyskujemy pełniejszy obraz dotyczący treści naruszających zasady, których możemy nie wychwycić w naszych systemach. Jednak współczynnik VVR będzie się wahać - zarówno w górę, jak i w dół. Na przykład natychmiast po zaktualizowaniu zasad można zauważyć, że VVR tymczasowo wzrośnie, ponieważ nasze systemy zaczną wychwytywać treści, które zostały niedawno sklasyfikowane jako naruszające zasady."

YouTube wprowadza Violative View Rate. Czyli?

Co to zmienia dla normalnego użytkownika serwisu? Chroni go lepiej przed nieodpowiednimi treściami. Czyli takimi, które naruszają wytyczne YouTube. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku dzieci, ale również i dorośli mogą uniknąć przemocy, teorii spiskowych czy fałszywych informacji.

Źródło: Google