Z 2D do 3D w ImageModeller 3

Francuska firma RealViz wydała trzecią edycję programu ImageModeller, profesjonalnego narzędzia do tworzenia trójwymiarowych modeli z cyfrowych fotografii 2D.

ImageModeller 3 to najnowsza wersja programu do tworzenia obiektów 3D z obrazów trójwymiarowych oferowana przez firmę RealViz.

Trzecia edycja aplikacji zaopatrzona została m.in. w dodatkowe narzędzia do pomiarów i modelowania, usprawnione opcje współpracy z innymi pakietami RealViz oraz zwiększoną liczbę dostępnych formatów wyjściowych. Nowe narzędzia pomiarowe pozwalają tworzyć bardziej prezyzyjne modele w prostszy sposób oraz umożliwiają wprowadzanie i ekstrapolację danych z witryn WWW. Nowe funkcje modelowania oferują z kolei narzędzia do rekonstruowania złożonych geometrii, włącznie z opcjami 'extrude', 'extrude path', 'bevel', 'split polygon', 'mirror merge' czy 'snap'. RealViz wyposażyła także ImageModellera 3 w kompletnie nowy mechanizm kalibracji, który zdaniem producenta, zapewnia szybszy i dokładniejszy proces rekonstrukcji geometrii obiektów. Stworzone modele można wyeksportować do nowego formatu RZML (do wymiany danych pomiędzy aplikacjami RealViz) lub formatów Maya, Softimage, 3ds Max, Lightwave, Wavefront, DXF, STL lub ShockWave3D.

Do pozostałych nowych funkcji ImageModeller 3 należy m.in. automatycznie tworzenie tekstur z fotografii, narzędzie 'world space' umożliwiające dodanie interaktywności do systemu koordynującego, polecenie 'unwrap texture' tworzące pojedynczą teksturę z całego obiektu lub grupy poligonów czy interaktywna kontrola poziomu przezroczystości obrazu. ImageModeller 3 kosztuje 1,999 euro, a właściciele poprzednich wersji mogą dokonać uaktualnienia za 600 euro. Program dostępny jest w wersjach dla Windows NT i 2000, a edycja dla Mac OS X ma pojawić się na początku lata 2002.

http://www.realviz.com


Zobacz również