Z 36 portali korzystających z dofinansowania unijnego żaden już nie działa

O tym, że środki unijne często są marnowane słyszeliśmy nie raz. Świetnym przykładem jest tutaj Program Operacyjny 8.1, w ramach którego przekazano wiele milionów na realizację projektów, które już nie istnieją.

Program Operacyjny 8.1 zakładał finansowanie projektów świadczących e–usługi. O unijną dotację mogli starać się mikro- i mali przedsiębiorcy z tym jednak zastrzeżeniem, że prowadzili działalność nie dłużej niż rok. Dodatkowe warunki:

- projekt miał trwać łącznie pięć lat

- okres realizacji to 24 miesiące

- 3-letnie utrzymanie projektu od czasu zakończenia jego realizacji

Niestety dzisiaj możemy już stwierdzić, że skuteczność tego programu była słaba. Ba, możemy wręcz powiedzieć, że...pieniądze były wyrzucane w błoto. Potwierdza to krążąca w sieci lista korzystających z dofinansowania w ramach I naboru z 2008 roku 36 projektów, które już nie istnieją. W sumie poszło na nie z unijnej kasy 15 mln złotych. Większość dotacji przekroczyła 300 tys. zł, natomiast największa z nich wyniosła 745 tys. zł.

Co na to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości?

Jej przedstawiciel przyznaje, że projekty były monitorowane. Obecnie znajdują się już jednak po wymaganym okresie trwałości, więc agencja już się nimi nie interesuje nie mając wpływu na ich losy.

Błędne decyzje

Wspomnianym projektom przyjrzał się dokładnie serwis INN Poland, który dotarł nawet do twórcy jednego z nich. Ponadto uzyskał interesujące komentarze ekspertów mających dużą wiedzę w zakresie rozwoju podobnych start–upów. Zwrócili uwagę na wiele błędów, m.in.:

- finansowanie start–upów już na poziomie pomysłu, bez jakiejkolwiek weryfikacji warunków rynkowych

- słabość samych pomysłów, które prezentowały jedynie kolejne sposoby na realizację dostępnych już usług

- inwestowanie środków na innowację jedynie w obszarze lokalnych biznesów, bez strategii wyjścia za granicę

Na koniec warto przytoczyć "wszystkomówiący" komentarz jednego z ekspertów: "papier przyjmie wszystko"

Więcej informacji: INN Poland