Z Javą na Słońce

Microsoft i Sun Microsystems zakończyły spór o wykorzystanie nazwy i technologii Java w produktach korporacji z Redmond.

Firmy Microsoft i Sun Microsystems doszły do porozumienia w trwającym od 1997 r. sporze o złamanie umowy licencyjnej, dotyczącej wykorzystania technologii Java w produktach giganta z Redmond.

Java, technologia programistyczna, umożliwiająca pisanie aplikacji działających na komputerze niezależnie od zainstalowanego na nim systemu operacyjnego, pojawiła się na rynku w połowie lat 90. W roku 1996 Microsoft nabył licencję na jej wykorzystanie, po czym wkrótce później złamał umowę licencyjną, zabraniającą modyfikacji tego języka. Programiści Microsoftu zmienili technologię zastosowaną w produktach firmy tak, by działała lepiej w aplikacjach systemu Windows. Wkrótce później Sun wystąpił z pozwem przeciwko firmie Gatesa, żądając zaniechania takich praktyk lub dostosowania się do standardu.

Podpisane porozumienie zobowiązuje Microsoft do zaprzestania wykorzystywania loga Javy (czego firma nie może i tak robić na mocy decyzji sędziego z 1998 r.). Dodatkowo Microsoft musi zapłacić firmie Sun 20 mln USD. W zamian za to może wykorzystywać w już istniejących produktach technologię Java, może też wykorzystywać ją w produktach dopiero opracowywanych, jednak pod warunkiem że przejdzie ona test kompatybilności ze wzorcem. Obie firmy oceniają zawartą ugodę jako korzystną.