Z Normanem na wirusy

Norman Virus Control 5.20 zawiera wszelkie opcje potrzebne do skutecznej ochrony sytemu przed atakiem wirusów. Umożliwia skanowanie twardych dysków i wybranych folderów, automatyczne uruchamianie pełnego skanowania systemu (w wybranym dniu i o zadanej godzinie) oraz nadzorowanie plików używanych podczas pracy systemu

Norman Virus Control 5.20 zawiera wszelkie opcje potrzebne do skutecznej ochrony sytemu przed atakiem wirusów. Umożliwia skanowanie twardych dysków i wybranych folderów, automatyczne uruchamianie pełnego skanowania systemu (w wybranym dniu i o zadanej godzinie) oraz nadzorowanie plików używanych podczas pracy systemu.

Norman Virus Control 5.20 może poddawać podejrzane pliki kwarantannie. Oznacza to umieszczanie potencjalnie niebezpiecznych plików w specjalnie do tego celu przeznaczonym miejscu twardego dysku, gdzie są pilnie obserwowane, a wszelkie próby wykonania groźnych operacji są udaremniane.

Ważną zaletą Norman Virus Control jest polski interfejs. Brnąc w zaawansowaną konfigurację programu, można, co prawda, napotkać język angielski (np. w nazwach składników programu). Nie powinno to jednak stanowić przeszkody. Antywirus uruchamia się wraz ze startem systemu operacyjnego, a kliknięcie prawym przyciskiem myszy jego ikony, umieszczonej w zasobniku systemowym, powoduje wyświetlenie bogatego menu podręcznego. Chociaż niektóre opcje nazwane są trochę dziwacznie (np. Edytor konfiguracji, podczas gdy wystarczyłoby prawdopodobnie Opcje).

Podczas skanowania Norman Virus Control może pomijać niektóre pliki. Z reguły nie jest to potrzebne, a może być nawet niebezpieczne - nigdy nie wiadomo, gdzie ukrył się wirus. W pewnych przypadkach warto jednak dodać kilka obiektów do listy pomijane - chociażby w przypadku instalacji w jednym systemie kilku programów antywirusowych. Każdy antywirus zawiera przecież bazę zagrożeń z tzw. sygnaturami wirusów, wykrywaną przez pozostałe programy antywirusowe jako zwykły, zainfekowany plik.

Aktualizacja bazy danych o wirusach może odbywać się na kilka sposobów. Możliwe jest jej przeprowadzenie na żądanie użytkownika, można także wybrać automatyczną codzienną aktualizację bazy wirusów przez Internet, np. korzystając z połączenia modemowego. Bazę wirusów można także aktualizować za pomocą uaktualnień na krążkach CD.