Z PowerPointa do Flasha

PowerCONVERTER to aplikacja, pozwalająca na zapisanie w formacie Flash prezentacji utworzonych w programie Microsoft PowerPoint.

Możliwość konwersji prezentacji do formatu .swf pozwala na umieszczenie jej na stronie WWW. Użytkownik dysponuje także możliwością zapisania prezentacji w postaci pliku wykonywalnego (.exe) i umieszczenie jej np. na automatycznie uruchamianym CD-ROMie.

Zdaniem producenta, kosztujący 299 USD PowerCONVERTER zachowuje wszelkie efekty dodane do prezentacji podczas jej tworzenia w PowerPoincie. Zachowywane są także wszystkie odnośniki i efekty dźwiękowe. Jakość podkładu muzycznego w formacie MP3 może zostać z pomocą PowerCONVERTERA zmieniona w taki sposób, aby zmniejszyć objętość plików i umożliwić w ten sposób szybsze ładowanie prezentacji ze strony WWW.

Więcej informacji i wersja demostracyjna programu do pobrania:

http://www.presentationpro.com