Z Quarka do XML-a

Easypress Technologies wydała wersję demo Atomik 2.0, konwertera dokumentów QuarkXPressa do formatu XML.

Konwerter Atomik 2.0 proponowany w przez Easypress Technologies pozwala przystosować zawartość stworzoną w programie QuarkXPress do publikacji na stronach WWW lub innych mediach współpracujących z XML (Extensible Mark-up Language). Atomik 2.0 potrafi przekonwertować zawartość całego dokumentu bez potrzeby udziału użytkownika i oferuje automatyczną ekstrakcję obrazków oraz konwersję tabel z danymi do formatu tabeli XML. Program oferuje także mechanizm zarządzający 'Ruleset', za pomocą którego można modyfikować parametry dokonywanej konwersji. Wersja demo aplikacji jest już dostępna do pobrania, a cena programu zależy od ilości licencji użytkownika i rozpoczyna się od 4,495 GBP za jedno stanowisko.

http://www.easypress.com


Zobacz również