Z Quarka do XML z Atomik 3.0

Easypress Technologies wydała Atomik 3.0, najnowszą wersję oprogramowania do konwersji danych QuarkXPress na format XML.

Zdaniem Nicka Reeda z Easypress Technologies, Atomik 3.0 to rozwiązanie dla wszystkich wydawców dla których koniecznością jest przemieszczanie zawartości pomiędzy różnymi nośnikami danych. Program pozwala przenieść zawartość QuarkXPressa do neutralnego medialnie formatu jakim jest XML - 'Atomik 3.0 to obowiązkowe wyposażenie każdego wydawcy pragnącego wykorzystywać zawartość QuarkXPressa w publikacjach WWW lub innych nośnikach', oświadczył Nick Reed. Nowością w Atomik 3.0 jest zdolność do ekstrakcji zawartości na poziomie znaków - poprzednie wersje ekstaktowały treść do XML jedynie z poziomu akapitu. Obecnie zawartość taka jak adresy pocztowe, numery telefoniczne czy imię osoby z 'wnętrza' akapitu może być wyekstraktowana do oddzielnych znaczników XML, a użytkownicy mogą tworzyć swoje własne zasady 'wyciągania' treści z poziomu znaków dokumentu.

Atomik 3.0 zapewnia także większą kontrolę nad sposobem ekstraktowania zawartości QuarkXPressa- użytkownicy mogą określić procentowy poziom toleracji oraz dysponują trzema różnymi sposobami porównywania zawartości (content matching) - tylko według stylu, według stylu i atrybutów oraz jedynie według atrybutów. Nowa wersja Atomika oferuje także filtrowanie arkuszy styli i elementów XML za pomocą jednego przycisku, kontrolę nad położeniem linijek oraz opcję ekstrakcji całej zawartości z pól tekstowych. Atomik 3.0 kosztuje costs 6,995 USD.

http://www.easypress.com/products/atomik


Zobacz również