Z badań nad amerykańskim snem

Według raportu opracowanego przez Fundację Sodexho oraz Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Brandeis stanowe programy "budowania zasobów" to klucz do redukcji biedy w Stanach Zjednoczonych. Raport stwierdza, że zatrudnienie i ciężka praca nie wystarczają już do wyjścia z ubóstwa.