Z kartą do sieci WLAN

19 firm - m.in. Alcatel, Texas Instruments oraz Infineon Technologies - zawarło porozumienie, na mocy którego będą prowadzić wspólne prace nad technologią, mającą umożliwić proste i bezpieczne korzystanie z sieci bezprzewodowych, oferujących dostęp do Internetu.

Sygnatariusze porozumienia utworzyli grupę o nazwie WLAN Smart Card Consortium - jego zadaniem jest opracowanie standardów oraz technologii, które umożliwią użytkownikom (przede wszystkim biznesowym) łatwe uzyskiwanie dostępu do różnych (np. publicznych) sieci bezprzewodowych. Do autoryzowania dostępu służyć będą karty mikroprocesorowe (smart cards).

WLAN Smart Card Consortium ma ściśle współpracować w tym zakresie m.in. z amerykańskim instytutem IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) oraz Europejskim Instytutem Standardów Telekomunikacyjnych - po to, by wypracowane przez nie rozwiązania można było zaimplementować globalnie.

Więcej informacji:

http://wlansmartcard.org


Zobacz również