Z pomocą podatnikowi

PITy 2001 to najnowsza wersja programu, sprawiająca, że wypełnienie zeznania podatkowego PIT przestaje być koszmarem.

PITy 2001 to najnowsza wersja programu, sprawiająca, że wypełnienie zeznania podatkowego PIT przestaje być koszmarem.

Aplikacja zawiera gotowe wzory formularzy (wszystkie rodzaje PIT-ów, NIP-1, NIP-3) i pomaga użytkownikowi w wybraniu właściwego, a następnie w jego wypełnieniu. Program wykonuje wszystkie niezbędne obliczenia i wstawia w odpowiednie pola formularza otrzymane wyniki. W trakcie wypełniania PIT-u aplikacja udziela też różnych wskazówek co do zasad obliczania wielkości należnego podatku i możliwych odliczeń.

Wypełniony formularz można wydrukować i wysłać do urzędu skarbowego. Dodatkowo autor umieścił w programie szczegółowe informacje o przepisach podatkowych, spis przyrządów naukowych, których koszt zakupu można odliczyć od podatku, gotowy wzór przelewu/wpłaty oraz listę urzędów skarbowych wraz z numerami ich kont bankowych. PITy 2001 jest bezpłatny, ale autor prosi użytkowników programu o dokonanie wpłat na cele charytatywne (szczegóły w programie).