ZAiKS i inne OZZ będą pod większym nadzorem. Zakłada to projekt nowej ustawy

Organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) takie jak ZAiKS zostaną objęte większym nadzorem. Powinno się to przełożyć na większą transparentność ich działań, które obecnie pozostawiają w oczach wielu osób wiele do życzenia.


Krytyka ZAiKS-u i innych OZZ

Organizacje zbiorowego zarządzania (OZZ) są od lat krytykowane. Nasi czytelnicy wyrazili duże poparcie dla wałbrzyskiego fryzjera walczącego z ZAiKS-em i nie zostawili suchej nitki na pomyśle objęcia opłatą reprograficzną smartfonów oraz zakupie przez tę organizację za 4,56 mln zł. zabytkowego zespołu pałacowego w Janowicach pod Tarnowem. W reakcji na te działania ruszyła nawet kampania „Nie płacę za pałace”.

Nowe przepisy zapewnić mają większa transparentność

Dla wszystkich niezadowolonych z działalności OZZ mamy jednak przyjemną informację: ruszyły właśnie konsultacje publiczne, które posłużą do oceny projektu "Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi". Będzie ona regulowała działalność organizacji i ma na celu m.in. zapewnienie większej transparentności w zakresie obrotu zebranymi środkami co powinno przyczynić się do właściwszego nimi gospodarowania (m.in. szybszego wypłacania artystom).

Wdrożenie dyrektywy unijnej

Projekt nowej ustawy opracowany został przez ministerstwo kultury przede wszystkim dlatego, aby wdrożyć na naszym rynku zapisy przygotowanej w lutym 2014 roku unijnej dyrektywy. OZZ zostaną zobowiązane m.in. do publikowania rocznych sprawozdań (będą badane przez biegłego rewidenta) i wdrożenia odpowiednich procedur, które pozwolą im na udzielanie tzw. "licencji wieloterytorialnych”. Ponadto właściwy minister będzie miał możliwość odwołania osoby kierującej naruszającą przepisy organizacją.

Zapoznaj się z treścią projektu Ustawy o zbiorowym zarządzaniu prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.