ZAiKS ma kłopoty finansowe

ZAiKS będzie musiał zapłacić zaległości związane z podatkiem VAT.

W 2007 roku skarbówka wzięła na celownik ZAiKS domagając się zapłaty zaległego podatku VAT (400 mln zł) od tantiem za wykorzystanie utworów. Stowarzyszenie wydało jednak oświadczenie, w którym zdecydowanie stwierdziło, że nie ma żadnych zaległości wobec Skarbu Państwa.

W 2009 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił decyzję fiskusa. Nie zanegował jednak obowiązku płacenia VAT-u. Doprecyzował jedynie, że ZAiKS powinien go odprowadzać nie od całości wpływów, ale od pobieranej prowizji. To zaś pozwoliło na dalsze działania fiskusa, który wydał decyzję nakazującą poza zaległym podatkiem również zapłatę odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Stowarzyszenie złożyło wniosek, w którym domagało się umorzenia tej opłaty, do którego nie przychylił się jednak Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie wydając stosowną decyzję. Została ona zaskarżona przez ZAiKS. W 2014 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę. Od tego wyroku Stowarzyszenie się odwołało. Niestety z marnym skutkiem: Naczelny Sąd Administracyjny oddalił kilka dni temu skargę kasacyjna. Tym samym ZAiKS będzie musiał zapłacić odsetki od zaległości.

Czy to już koniec?

Nie. ZAiKS może bowiem liczyć na zmniejszenie zaległej kwoty. Czeka nas bowiem jeszcze wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości UE opinii w sprawie podatku VAT od opłat reprograficznych.