ZAiKS nie odpuszcza fryzjerowi z Wałbrzycha

Stowarzyszenie Autorów ZAiKS odwołało się do Sądu II instancji w sprawie oddalonego pozwu przeciwko upartemu fryzjerowi z Wałbrzycha.

Pan Marcin Węgrzynowski to fryzjer z Wałbrzycha, o którym zrobiło się głośno, gdy postanowił nie płacić ZAiKS-owi tantiem twierdząc, że muzyka nie ma żadnego wpływu na to, czy klient zechce skorzystać z jego usług. Stowarzyszenie Autorów skierowało sprawę do sądu. Na początku 2014 roku rozpoczął się proces, w którym domagało się od fryzjera około 1000 złotych tantiem. Przekonywało, że należą się one za publiczne odtwarzanie muzyki oraz że gdyby jej zabrakło, część klientów zrezygnowałaby z usług.

Podczas dwóch rozpraw przesłuchano Marcina Węgrzynowskiego i pracowników ZAiKS. Dodatkowo sąd przyjął ponad 270 oświadczeń, które fryzjer zebrał od klientek, i w których przyznawały one, że niczego nie słyszą poza dźwiękiem nożyczek. Biorąc to wszystko pod uwagę sędzia Jacek Szerer oddalił pozew Stowarzyszenia Autorów stwierdzając, że w tak małym salonie nie dochodzi do publicznego odtwarzania muzyki.

ZAiKS się odwołuje

Oczywiście po usłyszeniu tego przełomowego wyroku można było być pewnym, że ZAiKS tak tego nie zostawi. Tak też się stało, gdyż złożył w piątek odwołanie do wrocławskiego Sądu Apelacyjnego. Krzysztof Zuber, pełnomocnik Stowarzyszenie, podkreśla, że w setkach podobnych spraw niemal wszystkie orzeczenia były korzystne dla autorów. Twierdzi też, że nie można uzależniać płacenia tantiem od wielkości zakładu.