Za darmo i legalnie


TrayMenu 1.3.3

Rodzaj: narzędzie usprawniające uruchamianie aplikacji

System: Windows 95/98

Język: angielski

Internet: www.iglyph.com/free.htm

Jeśli często używasz kilku programów jednocześnie, wiesz, jak uciążliwe jest minimalizowanie okien, by dostać się do pulpitu i znajdujących się tu skrótów. TrayMenu umieszcza w zasobniku systemowym (na pasku zadań) dwie ikony, które dają bezpośredni dostęp do elementów pulpitu oraz do wszystkich napędów i plików. Struktura katalogów jest przedstawiona tak samo jak w menu Start. Narzędzie potrafi chować i przywracać aktywne programy, ułatwia dostęp do składników Panelu sterowania i oferuje kilka dodatkowych funkcji.

X-Setup 3.1

Rodzaj: narzędzie do konfigurowania systemu

System: Windows 95/98, NT 4.0

Język: angielski

Internet: www.xteq.com/products/xset/index.html

X-Setup konfiguruje system na podstawie 160 opcji.

X-Setup konfiguruje system na podstawie 160 opcji.

X-Setup pozwala manipulować ponad stu sześćdziesięcioma ustawieniami systemów Windows 95/98 i NT 4.0, od prostych opcji uruchamiania systemu przez pamięć podręczną na twardym dysku do przyspieszania menu Start. X-Setup stanowi zbiór dodatków (plug-in), które składają się ze skryptów w Visual Basicu. Dzięki temu narzędzie można rozszerzać zależnie od

potrzeb.

Yankee Clipper Plus 1.5

Rodzaj: rozszerzenie systemowego Schowka

System: Windows 95/98, NT 4.0

Język: angielski

Internet: www.tiac.net/users/lvasseur/ycplus.zip

Prosty w obsłudze Yankee Clipper Plus zwiększa pojemość systemowego Schowka do pięćdziesięciu bloków tekstowych dowolnego rozmiaru. Na żądanie program formatuje i drukuje całą zawartość wraz z aktualną datą. W trybie "boilerplate" można zapisywać listy często używanych wyrażeń i sekwencji tekstowych nadając każdej z nich osobną nazwę. Yankee Clipper łączy poszczególne bloki i wczytuje je do różnych aplikacji, np. edytorów czy klientów poczty elektronicznej. Zawartość Schowka nie jest usuwana przy zamykaniu systemu i można z niej korzystać podczas kolejnych sesji. Rozmiar przechowywanych bloków nie ma znaczenia. Wadą narzędzia jest nieobsługiwanie plików graficznych. Program wymaga zainstalowania bibliotek Visual Basic 4. Są dostępne na i pod adresemftp://ftp.simtel.net/.3/sac/ utilmisc/vb40032a.zip.

Program alternatywny:

Clipboard Plus

Jeśli Schowek ma zarządzać tekstami i grafiką jednocześnie, sięgnij po angielskojęzyczny program Clipboard Plus. (; Internet: members.xoom.com/vtsoftware/clipboard/ clipplus.zip). W przypadku funkcji tekstowych lepszym wyborem jest jednak opisywany powyżej Yankee Clipper Plus.

Copernic 98

Rodzaj: wyszukiwarka stron WWW, wiadomości w grupach dyskusyjnych i adresów e-mailowych

System: Windows 95/98, NT

Język: angielski

Internet: www.copernic.com/free98.html

Copernic 99 odwołuje się do kilku znanych wyszukiwarek, po czym tworzy przejrzystą listę wyników.

Copernic 99 odwołuje się do kilku znanych wyszukiwarek, po czym tworzy przejrzystą listę wyników.

Copernic pomoże Ci znaleźć określony adres, internetową witrynę lub wiadomość grupy dyskusyjnej. Narzędzie przekazuje zapytanie użytkownika do największych wyszukiwarek, np. AltaVista, Yahoo, Lycos i WebCrawler. Wyniki są wyświetlane w postaci przejrzystej listy, z pominięciem dublujących się adresów. Ponadto można je automatycznie aktualizować i zapisywać w dowolnych katalogach. Adresy są eksportowane w formacie HTML, tekstowym, XML lub dBase.

Copernic potrafi dołączać listy wynikowe do wiadomości e-mailowych. W zapytaniach można umieszczać kilka haseł naraz, operatory Boole'a (AND, OR, NOT) i pojęcia złożone (ŇÓ). Podobne funkcje mają metawyszukiwarki w Internecie, lecz są znacznie wolniejsze i trudniejsze w obsłudze. Copernic współpracuje z wszystkimi rodzajami połączeń internetowych (także z serwerami proxy).