Za darmo i legalnie

Programy freeware nikną w cieniu komercyjnych gigantów, a przecież niektóre mogą sprostać wymaganiom wielu użytkowników. Opisujemy ponad pięćdziesiąt najlepszych.


Programy freeware nikną w cieniu komercyjnych gigantów, a przecież niektóre mogą sprostać wymaganiom wielu użytkowników. Opisujemy ponad pięćdziesiąt najlepszych.

Korzystanie z aplikacji freeware nie wiąże się z opłatami rejestracyjnymi. W ciągu kilku minionych miesięcy napotkaliśmy około dwóch tysięcy bezpłatnych programów, z których wybraliśmy pięćdziesiąt najlepszych: narzędzi, programów użytkowych i gier. Opisujemy ich funkcje, zalety i wady, w niektórych przypadkach przedstawiając programy alternatywne.

Darmowe nie musi być bezwartościowe - ta zasada sprawdza się przede wszystkim w oprogramowaniu. Niektóre programy freeware wytrzymują porównanie ze swoimi komercyjnymi odpowiednikami. Inne nie mają zbyt rozbudowanych funkcji, ale dzięki temu zajmują mniej miejsca na dysku i są znacznie szybsze. Większość opisanych programów ma anglojęzyczny interfejs użytkownika; te, które są w języku niemieckim, wybraliśmy ze względu na dużą funkcjonalność.

CUEcards 2000 2.06

Rodzaj: prosta baza danych do gromadzenia notatek i tekstów

System: Windows 95/98, NT 4.0

Język: niemiecki

Internet: www.humann.de/cuecards.html

CUEcards 2000 pozwala zarządzać tekstami dowolnej wielkości, np. notatkami, adresami, listami zadań. Są one umieszczane w dowolnie definiowanej strukturze drzewa (podobnie jak foldery w Eksploratorze). Zamiast tekstów notatki zawierają odnośniki do plików zewnętrznych lub zawartość takich plików, osadzaną przez OLE. Menu kontekstowe oraz obsługa funkcji "przemieść i upuść" znacznie ułatwiają obsługę programu. Można drukować poszczególne pliki, lecz niestety brakuje możliwości drukowania struktury zgromadzonych rekordów. CUEcards nie pozwala zabezpieczać danych hasłem. Program oferuje wydajną funkcję wyszukiwania, która wyświetla wyniki w przejrzystym zestawieniu.

Program alternatywny:

Skwyrul Pro 3.3a

Angielskojęzyczny Skwyrul dysponuje klientem SMTP, który pozwala wysyłać wiadomości przez Internet. Program eksportuje dowolne fragmenty drzewa w formacie HTML, drukuje strukturę drzewka i oferuje wielopoziomową funkcję cofania zmian w tekście. Skwyrul zarządza tylko jedną bazą danych i nie obsługuje OLE. Obsługa programu jest dość nietypowa, lecz można ją szybko opanować. (; Internet: www. asw.ndirect.co.uk).

DW-Home 2.54

Rodzaj: zarządzanie adresami, tekstami, terminami i finansami

System: Windows 95/98, NT 4.0

Język: niemiecki

Internet: www.deltaworx.com

DW-Home to łatwa w obsłudze baza danych. Służy do zarządzania korespondencją, adresami, terminami i finansami. Moduł adresowy zawiera standardowy zestaw funkcji: wyszukiwanie, sortowanie i kasowanie adresów. Ponadto można utworzyć i wydrukować ich tabelaryczne zestawienie. Jeśli podasz adres e-mailowy, program automatycznie przywoła klienta poczty elektronicznej. Po kliknięciu pola z adresem WWW DW-Home uruchomi internetową przeglądarkę i otworzy żądaną stronę. Możliwość wprowadzania notatek i drukowania etykiet należy do standardowych funkcji bazy danych.

Moduł kalendarza oferuje kilka różnych widoków (dzień, tydzień, miesiąc i rok). Program gromadzi daty urodzin i powiadamia użytkownika, jeśli któraś z nich przypada na bieżący dzień. Istnieje możliwość drukowania listy terminów. Moduł notatek dysponuje edytorem tekstowym. Wprawdzie nie jest porównywalny z profesjonalnym procesorem tekstu, lecz udostępnia najważniejsze elementy formatowania czcionki i akapitu (justowanie, centrowanie, tabulatory, zmiana odstępu między wierszami itp.). Dzięki udanej integracji z modułem adresów można łatwo tworzyć listy i wiadomości faksowe. Tabelaryczne zestawienie korespondencji i funkcja wyszukiwania upraszczają znajdowanie określonych listów. Moduł finansów zarządza zestawieniami wpływów i wydatków, tworząc bilans tygodniowy, miesięczny i roczny. DW-Home ma jednolity interfejs, co znacznie ułatwia obsługę programu.

Final Writer 1.02

Rodzaj: edytor tekstowy

System: Windows 95/98/NT

Język: angielski

Internet: www.softwood.com

Final Writer oferuje podstawowe funkcje edytora tekstowego i nadaje się dla użytkowników, którzy nie potrzebują zaawansowanych opcji dostępnych w programach komercyjnych. Niewątpliwą zaletą programu są niskie wymagania sprzętowe - edytor działa zadowalająco nawet na komputerze klasy 486 z 8 MB pamięci RAM i 2 MB wolnego miejsca na dysku. Final Writer pozwala ustalać format czcionki i akapitu, ponadto dysponuje zbiorem predefiniowanych szablonów. W dokumencie można umieszczać nagłówki, stopki i przypisy. Edytor potrafi sortować akapity i tworzyć korespondencję seryjną. Tekst można ilustrować prostymi obrazkami; program udostępnia narzędzia do rysowania prostokątów, okręgów, linii i wieloboków. Możliwe jest importowanie plików bitmapowych do dokumentu. Funkcje statystyczne podają liczbę słów i znaków bieżącego dokumentu.

Edytor jest łatwy w obsłudze. Paski narzędzi można dostosowywać do potrzeb. Obok własnego formatu plików program oferuje możliwość importowania i eksportowania plików TXT i RTF. Dokument można dzielić na fragmenty, których karty pojawią się przy dolnej krawędzi okna. Wadą Final Writera jest brak modułu sprawdzania pisowni. Nie ma słownika wyrazów bliskoznacznych, ponadto zabrakło nam funkcji do tworzenia tabel i wielostopniowego cofania zmian dokonanych w bieżącym dokumencie. Wyszukiwanie i zastępowanie nie oferuje tylu opcji, ile mają edytory komercyjne.