Za granicę po pracę

Jak wynika z raportu Diagnoza Społeczna 2005, prawie jedna czwarta Polaków chciałaby pracować za granicą.

Chęć podjęcia pracy poza Polską deklarowana jest niezależnie od tego, czy ankietowana osoba ma pracę czy jest bezrobotna. Wśród osób bezrobotnych za granicę "za chlebem" chciałoby wyjechać 23,8%, a wśród posiadających pracę - 22,5%.

Najwięcej osób chciałoby pracować w Niemczech (41%), są to na ogół ludzie z wykształceniem zawodowym, nie znający języka, w Wielkiej Brytanii (26%) i w Irlandii (7%) - do tych krajów wybierają się ludzie młodzi, z wyższym wykształceniem, znający angielski.


Zobacz również