Za publikowanie hiperłączy może grozić kara więzienia do lat trzech

Weszła w życie Ustawa o zmianie Kodeksu Karnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 października 2008 r. Zmodyfikowane zostały zapisy Kodeksu Karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. dotyczące m.in. rozpowszechniania treści pornograficznych i naruszenia bezpieczeństwa informacji.

Więcej na ten temat w serwisie Computerworld.