Za wolno w stronę Lizbony

Centrum na rzecz Reformy Europejskiej (CER) skrytykowało Grecję, Portugalię, Włochy i Polskę za zbyt wolne modernizowanie gospodarki, rynku pracy i systemów zabezpieczeń społecznych.

Zdaniem przedstawicieli londyńskiego CER, Unia Europejska jest daleka od osiągnięcia celów zawartych w strategii lizbońskiej. Najwięcej punktów karnych przyznano Włochom, nieco mniej Grecji i Portugalii. Polska została skrytykowana za politykę zatrudnienia i opieszałą liberalizację usług finansowych.

W raporcie pochwalono Danię, Finlandię i Szwecję, za wysoki poziom konkurencyjności, osiągnięty bez wprowadzania anglosaskiego modelu gospodarczego.

Za postępy w niektórych dziedzinach pochwalono także Hiszpanię, Holandię, Irlandię i Wielką Brytanię. Wśród państw kandydujących dobre noty zyskały sobie Cypr, Czechy, Estonia, Malta i Słowenia.


Zobacz również