Zabezpieczanie Wi-Fi poprzez ocenę lokalizacji użytkownika

Intel opracowuje sposób lokalizacji użytkownika WiFi poprzez pomiar czasu jaki zabiera pakietom podróż z punktu dostępowego do urządzenia i z powrotem. Technologia ta może być stosowana w ochronie dostępu - użytkownikom podejmujących próby połączenia z siecią spoza budynku lub pomieszczenia można odmawiać dostępu do sieci.

Technologia precyzyjnej lokalizacji systemu może także pomóc w odnajdywania i likwidowaniu problemów sprzętowych w centrach danych i w informowaniu użytkowników urządzeń mobilnych o miejscach lub sąsiedztwie usług. Oparty na satelitach GPS spisuje się dobrze w przestrzeni otwartej, natomiast generalnie nie nadaje się do stosowania w pomieszczeniach. W pomieszczeniach stosuje się dzisiaj triangulację punktów dostępu Wi-Fi opartą na poziomie sygnału, ale nie jest to metoda dostatecznie precyzyjna dla wielu użytkowników. To spowodowało, że Intel zajął się poszukiwaniem innego systemu lokalizacji.

Firma zademonstrowała technologię pozwalającą na ocenę czasu przejścia pakietu z punktu dostepowego do urządzenia klienckiego i z powrotem. Czas trwania takiej podróży pozwala na ekstrapolację dystansu, jaki dzieli klienta od punktu dostępowego. Technologia jest podobno precyzyjna do odległości 70 m od punktu dostępowego, co pozwala ocenić, czy klient jest w budynku (pomieszczeniu) czy poza nim. Taki system może być nawet bardziej efektywny w ochronie, niż stosowanie różnorodnych metod szyfrowania.

Aby system mógł działać, koniecznym będzie jednak modyfikacja obu punktów: dostepowego i klienckiego. Intel zamierza przedstawić tę technologie grupie standaryzacyjnej IEEE 802.11. Teoretycznie może być ona stosowa w innych typach sieci bezprzewodowych.


Zobacz również