Zabezpieczanie danych przed utratą. Adaptacja rozwiązań backupu w małych i średnich przedsiębiorstwach – badanie redakcyjne „PC World”

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) doświadczają problemów w obszarze zabezpieczania danych przed utratą. Brak świadomości potrzeby ochrony danych, wysokie koszty wdrożenia i licencji oraz trudność w zarządzaniu backupem prowadzą do sytuacji, w której najcenniejszy zasób firmy – dane – pozostaje bez ochrony lub jest niewłaściwie chroniony przed utratą na skutek awarii i sprzętu, działania złośliwego oprogramowania albo celowego skasowania przez pracownika. W ostatnich trzech latach 35% małych i 19% średniej wielkości firm co najmniej raz straciło cenne dane – wynika z badania redakcyjnego „PC World” przeprowadzonego w partnerstwie z Synology.

62% respondentów uważa regularne i automatyczne tworzenie kopii zapasowych za ważne. Kolejnych 27% ankietowanych deklaruje zaś, że w ich firmach właściwie dba się o backup danych, ale łatwo można znaleźć projekty, którym nadano wyższy priorytet. Skoro jest aż tak dobrze to dlaczego firmy nadal bezpowrotnie tracą dane?

Zabezpieczanie danych przed utratą. Adaptacja rozwiązań backupu w małych i średnich przedsiębiorstwach – badanie redakcyjne „PC World”

Z wyników badania wynika, że w ostatnich trzech latach 27% ankietowanych przedsiębiorstw utraciło cenne dane, przy czym w grupie małych firm odsetek ten sięgnął nawet 33%. Najczęstszymi przyczynami utraty danych okazały się być awarii sprzętu lub oprogramowania (65% wskazań w tej grupie respondentów), działanie złośliwego oprogramowania lub atak sieciowy (38%) oraz celowe działanie pracownika (23%).

Zabezpieczanie danych przed utratą. Adaptacja rozwiązań backupu w małych i średnich przedsiębiorstwach – badanie redakcyjne „PC World”

Problem w tym, że wysoka świadomość konieczności regularnego tworzenia kopii zapasowych oraz negatywne doświadczenia wynikające z przypadków utraty danych nie zawsze przekładają się na szeroką adaptację procedur i narzędzi backupu. Niewiele więcej niż połowa firm (53%) zabezpiecza wszystkie dane firmy. Z innej perspektywy: aż 26% firm, które w ostatnich trzech latach utraciły cenne dane tworzy kopie zapasowe, ale robi to ręcznie i sporadycznie, zaś kolejne 7% przyznaje szczerze, że nie robi backupów wcale.

Zabezpieczanie danych przed utratą. Adaptacja rozwiązań backupu w małych i średnich przedsiębiorstwach – badanie redakcyjne „PC World”

Cenne i wrażliwe dane najlepiej przechowywać na serwerach i macierzach dyskowych, które pozostają najlepiej chronionym zasobem w firmie. 97% firm (z pominięciem tych, które nie posiadają tego typu zasobów) deklaruje, że poddaje backupowi dane przechowywane w centrach danych. Gros firm deklaruje szeroką adaptację rozwiązań backupu w odniesieniu do zasobów przetwarzanych w chmurze obliczeniowej (78%), maszyn wirtualnych (75%) oraz stacji roboczych i laptopów (tyle samo wskazań).

Zabezpieczanie danych przed utratą. Adaptacja rozwiązań backupu w małych i średnich przedsiębiorstwach – badanie redakcyjne „PC World”

Dlaczego firmy nadal zaniedbują kwestie ochrony danych? Przesłanek ku temu jest co najmniej kilka. Najważniejszym problemem, z jakim borykają się przedsiębiorstwa w obszarze backupu pozostają wysokie koszty licencji i wdrożenia (56%). Z badania wynika również, że niewiele mniej ważne w tym kontekście okazały się być: brak wykwalifikowanej kadry (36%), niedobór miejsca na przechowywanie kopii zapasowych (32%) oraz braki funkcjonalności w oprogramowaniu backupu (28%).

Zabezpieczanie danych przed utratą. Adaptacja rozwiązań backupu w małych i średnich przedsiębiorstwach – badanie redakcyjne „PC World”

Badanie, przeprowadzone przez redakcję „PC World” w partnerstwie z firmą Synology, miało na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób małe i średnie przedsiębiorstwa postrzegają kwestie ochrony cennych danych poprzez tworzenie kopii zapasowych oraz z jakich rozwiązań backupu korzystają, aby skutecznie zabezpieczyć się przed ich utratą.

Przemysław Biel - Key Account Manager Poland, Synology

Jak wynika z przeprowadzonego przez PC World badania, ponad połowa respondentów twierdzi, iż dane stanowią najcenniejszą wartość ich firmy. W ponad 70% małych i średnich firm kopia zapasowa, pozwala zachować ciągłość pracy. Jednak bardzo niepokojące jest to, że tylko 36% małych firm zabezpiecza wszystkie dane firmy. W ponad połowie firm problemem jest wysoki koszt licencji i wdrożenia.

W Synology oferujemy tak zaprojektowane rozwiązania, aby klienci mogli chronić swoje dane i zapewnić ciągłość pracy bez ponoszenia ogromnych kosztów i aby instalacja i konfiguracja nie wymagała dodatkowych nakładów finansowych.

Kupując urządzenie Synology z serii Plus lub wyższej, otrzymujemy kompletny zestaw oprogramowania pozwalający na robienie kopii zapasowej, zarówno całego środowiska firmowego (komputery PC, Mac, maszyny wirtualne, serwery) jak i usług w chmurze publicznej (Office 365, G Suite). Active Backup Suite obsługuje takie mechanizmy jak kopie przyrostowe oraz globalną deduplikację, co w dużym stopniu ogranicza wydatki na nośniki danych. Nie ma też potrzeby wydawania pieniędzy na drogie licencje, gdyż nasze aplikacje są dostępne za darmo bez ograniczeń czasowych czy ilościowych. Zaoszczędzone środki można przeznaczyć na zapewnienie sobie dodatkowej replikacji danych off-site. Dzięki kopiom migawkowym oraz aplikacji Hyper Backup, jest to bardzo proste i nie wymaga ogromnej wiedzy technicznej.

Zabezpieczanie danych przed utratą

Zapraszam do zapoznania się z pełnym raportem. Przygotowaliśmy specjalną ofertę na serwer Synology NAS dla czytelników, aby mogli łatwo i niedużym kosztem zabezpieczyć wszystkie dane w swojej firmie czy instytucji. Kod rabatowy jest zawarty w raporcie.