Zabójcy dzieci

Co trzecia śmierć dziecka w Europie jest spowodowana negatywnym wpływem środowiska – stwierdza raport Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Urazy (przede wszystkim w wyniku wypadków samochodowych), zatrucie ołowiem, skażenie powietrza i wody to najwięksi zabójcy dzieci w Europie.

Raport WHO opublikowany 19 czerwca br. w specjalistycznym czasopiśmie Lancet demaskuje pięciu najważniejszych zabójców dzieci w krajach Europy, Rosji i środkowej Azji. WHO oszacowało, że co roku w Europie z powodów środowiskowych umiera 100 tys. dzieci do 19 roku życia. Międzynarodowa Organizacja Zdrowia wylicza, że to odpowiada 6 milionom lat zdrowego życia (tzw. lata życia ze skorygowaną niesprawnością - disability-adjusted life years - DALY). Ta liczba stanowi też 34% wszystkich przypadków śmierci i 25% DALY ze wszystkich przyczyn w tej grupie wiekowej.

Raport ukazuje wyraźne różnice sytuacji pomiędzy tymi trzema grupami krajów. W Europie WHO wyróżnia trzy grupy krajów: o bardzo niskiej, niskiej i wysokiej śmiertelności dzieci (dla uproszczenia – A, B, C). Polska uplasowała się w grupie B; z grona państw Unii Europejskiej towarzyszy nam Słowacja a niżej sklasyfikowano tylko Litwę, Łotwę i w Estonię. Klasyfikacja ta odpowiada ponadto w zasadzie podziałowi na Europę Zachodnią, Środkową i Wschodnią.

Zabójcy dzieci

@ Najczęstszą przyczyną śmierci dzieci do 19. roku życia są urazy. W 2001 roku tylko w Europie A – "zachodniej" - zginęło od urazów 13 450 dzieci; w naszej grupie państw – 19 tys., a w grupie C – 42,7 tys. dzieci. Główną przyczyną obrażeń były wypadki drogowe, na dalszych miejscach uplasowały się poparzenia, utonięcia i otrucia.

@ Ołów jest głównym czynnikiem chorobotwórczym w Europie Zachodniej, Środkowej i Wschodniej. W Europie "B" ponad 54 tys., w Europie Zachodniej ponad 14 tys., a w Europie "C" – 88 tys. dzieci w wieku do 4 lat cierpiało na choroby związane z zatruciem ołowiem – od chorób psychicznych po ołowicę.

@ Skażenie powietrza – w pomieszczeniach i na zewnątrz – to kolejny zabójca dzieci. W związku z zanieczyszczeniem powietrza w 2001 roku w Europie umarło 13 tys. dzieci w wieku do 4 lat, z tego 10 tys. w Europie Środkowej. Skażenie powietrza w pomieszczeniach, np. poprzez złe odprowadzanie dymu z pieca na paliwo stałe odpowiada za śmierć 10 tys. osób, z tego na nasz region przypada 90% małych ofiar. Według raportu 9 tys. małych istnień mogłoby być rocznie uratowanych, gdyby przestawić piece z paliwa stałego na bardziej czyste, jak płynne czy gazowe.

@ Zła jakość wody, brak higieny w krajach Europy Środkowej przyczyniła się to do śmierci 11,9 tys. osób. Dla porównania w Europie Zachodniej z tego powodu umarło tylko 63 dzieci. Ogółem WHO ocenia, że 2 miliony dzieci w Europie nie posiada dostępu do czystej wody i narażonych jest na choroby.

Raport opracowany został przez Instytut Higieny i Epidemiologii Uniwersytetu w Udinese oraz Instytut Zdrowia Dziecka Burlo Garofalo w Trieście pod auspicjami WHO. Raport przygotowany jest na konferencją ministerialną WHO, która w dniach 23 – 25 czerwca odbędzie się w Budapeszcie.