Zabójcze polecenia w Windows

W Windows są pułapki, w które wpadają nawet doświadczeni użytkownicy. Przedstawiamy przydatne, ale groźne funkcje XP i Visty. Należy z nich korzystać wyjątkowo ostrożnie. W większości wypadków ryzyko jest tak ukryte, że dowiesz się o nim dopiero wtedy, gdy będzie za późno. Dzięki naszym radom ominiesz zasadzki, a twoje dane pozostaną bezpieczne.


Pad systemu i utrata danych to koszmar dla każdego użytkownika. Wprawdzie deweloperzy Windows starają się trzymać ryzykowne funkcje z dala od graficznej powłoki systemu, umieszczając je w konsoli tekstowej, lecz mimo to są narzędzia, z których należy korzystać tylko z zachowaniem najwyższej ostrożności.

Kto wie - wygrywa. Poniżej przedstawiamy kilka przydatnych, lecz zarazem groźnych poleceń Windows. Dowiesz się, jak z nich korzystać, aby nie napytać sobie biedy.

1. Kopiowanie plików w Eksploratorze

Ryzyko: 2/5

Pożytek: 4/5

Eksplorator pełni rolę menedżera plików, więc powinien być w stanie kopiować pliki i foldery. Niestety, wcale tak nie jest.

Pomija, co ukryte. Domyślnie Eksplorator nie pokazuje plików, które są oznaczone jako ukryte. W trakcie kopiowania mogą więc zostać pominięte. Gdy zaznaczysz wszystkie pliki i foldery, przytrzymując naciśnięty przycisk [Shift], elementy z atrybutem "ukryty" nie zostaną skopiowane. Znacznie lepiej jest korzystać ze skrótu klawiszowego [Ctrl A], który służy do zaznaczania całej zawartości folderu. Jeśli są w nim ukryte pliki i/lub foldery, Eksplorator wyświetli ostrzeżenie i spyta, czy chcesz je skopiować.

Zabójcze polecenia w Windows

Domyślnie Eksplorator nie wyświetla ukrytych plików. Może to doprowadzić do utraty danych podczas kopiowania zasobów dyskowych.

Groźne anulowanie. W XP nawet anulowanie kopiowania może doprowadzić do utraty danych (w Viście rozwiązano ten problem). Problem zdarza się najczęściej przy kopiowaniu dużej liczby plików. Gdy jeden z plików w którymś z podfolderów nie może zostać skopiowany, bo jest zablokowany, Eksplorator po prostu przerywa proces kopiowania (przycisk pominięcia zablokowanego pliku wprowadzono dopiero w Viście). Wówczas musisz sam ustalić, które pliki zostały skopiowane, a które nie, a następnie ręcznie dodać brakujące pliki. Jest to dość uciążliwe i czasochłonne.

Lepszym rozwiązaniem może być odblokowanie krnąbrnego pliku i ponowne zainicjowanie kopiowania tych samych zasobów. Gdy Eksplorator spyta o zastępowanie istniejących plików, przytrzymaj naciśnięty przycisk [Shift] i kliknij przycisk Nie. Wówczas nie zostanie nadpisany ani jeden z plików.

Utrata danych w NTFS. System plików NTFS pozwala opatrywać pliki dodatkowymi informacjami (w tzw. strumieniach) i prawami dostępu. Gdy skopiujesz te pliki z partycji NTFS na partycję FAT(32) lub na dysk w sieci lokalnej, wspomniane meta-dane i uprawnienia ulegną utracie. Po powrotnym skopiowaniu będą miały takie same prawa dostępu jak w folderze docelowym.

Rozwiązanie problemu. Do kopiowania dużej ilości danych lepiej jest stosować narzędzia takie jak Xcopy (wewnętrzne polecenie Windows), Robocopy z pakietu Windows Server 2003 Resource Kit, Total Commander lub Rich Copy.

2. Defragmentowanie dysków

Ryzyko: 2/5

Pożytek: 3/5

Defragmentowanie dysków nie ma wielkiego wpływu na łączną wydajność systemu. Za to pozwala uzyskiwać szybsze transfery na dyskach o dużym stopniu pofragmentowania. Jednak w konfrontacji z omyłkowo usuniętymi plikami Defrag może okazać się prawdziwym zabójcą danych.

Usuwanie skasowanych zasobów. Kosz w systemie Windows zapewnia ochronę przed omyłkowym usuwaniem plików i folderów. Jednak wielu użytkowników ma dryg do opróżniania go w momencie, gdy się zapełni. W razie czego można szybko przywrócić nieumyślnie usunięte zasoby za pomocą komercyjnych lub bezpłatnych programów do odzyskiwania danych - pod warunkiem, że w ich pierwotnej lokalizacji system nie zapisał innych plików. Tymczasem po zdefragmentowaniu dysku takie oprogramowanie jest bez szans. Windowsowy program Defrag (menu Start | Wszystkie prograny | Akcesoria | Narzędzia systemowe | Defragmentator dysków) przemieszcza - jak zresztą każda inna aplikacja tego typu - wszystkie pliki danej partycji tak, aby łączyć w całość skojarzone ze sobą bloki danych. W ten sposób zamyka luki, które powstają przez usuwanie pojedynczych plików. Jednak figurujące tam nadal dane usuniętych plików zostaną bezpowrotnie zniszczone.

Rozwiązanie problemu. Oszczędnie korzystaj z defragmentowania i zrezygnuj z automatycznej defragmentacji swoich dysków.

3. Przemianowywanie wielu plików

Ryzyko: 3/5

Pożytek: 2/5

Zabójcze polecenia w Windows

Do przemianowywania większej liczby plików warto stosować specjalne narzędzia zamiast Eksploratora.

Przemianowanie większej liczby plików według określonego wzorca logicznego przeważnie przerasta możliwości Eksploratora. Gdy nada wielu plikom nieprawidłowe nazwy, trzeba sprawdzać pojedynczo zawartość każdego z nich, aby odtworzyć poprawną nazwę. To graniczy z utratą danych.

Nadpisywanie plików. Zmiana nazwy jednego pliku to żaden problem. Zaznaczyć plik, nacisnąć klawisz [F2] i wpisać nową nazwę. Jednak przy większej liczbie plików w jednym folderze mogą pojawić się problemy. Gdy zaznaczysz pliki z naciśniętym klawiszem [Shift] lub [Ctrl], a potem naciśniesz [F2] i wpiszesz nową nazwę, zostanie przemianowany tylko ostatni plik. Gdy potwierdzisz klawiszem [Enter], pozostałe zaznaczone pliki otrzymają nazwę pierwszego pliku uzupełnioną o numer bieżący. Nazwy oryginalne ulegną utracie. W Viście można za jednym zamachem cofnąć przemianowanie wielu plików, naciskając klawisze [Ctrl Z]. W Windows XP trzeba cofać naciśnięciem [Ctrl Z] zmianę nazwy każdego z pliku, jednak jest to możliwe tylko dla pierwszych dziesięciu plików. Pozostałych nazw nie uda ci się odtworzyć.

Rozwiązanie problemu. Do wielokrotnego przemianowywania plików używaj innego menedżera plików, np. Total Commander (narzędzie przemianowania wielu plików przywołasz klawiszami [Ctrl M]), lub specjalnych narzędzi takich jak bezpłatny Oscar's File Renamer.

5 zabójczych kliknięć

Zamykanie Wininit.exe w Menedżerze zadań

Jeśli zdarzy ci się zamknąć proces Wininit.exe w Menedżerze zadań Visty, masz pecha. Vista zakończy działanie, nie zapisując otwartych plików i wyników twojej pracy. W Windows 7 nie ma tego niebezpieczeństwa - przed zamknięciem systemu pojawia się ostrzeżenie z prośbą o potwierdzenie.

[Ctrl A] i [Enter] w Eksploratorze

To zdarzy się chyba każdemu użytkownikowi. Naciska klawisze [Ctrl A] ("zaznacz wszystko"), a potem potwierdza klawiszem [Enter]. Teraz wszystko zależy od tego, jak wiele plików zaznaczyłeś, i jakiego są rodzaju. Wystarczy pech, aby Windows został sparaliżowany, a wymuszony restart oznacza utratę danych.

Pochopne przemieszczanie i upuszczanie.

Lekkomyślne przemieszczanie i upuszczanie elementów na aplikacje może być fatalne w skutkach. Aby ustalić, czy plik nieznanego typu zawiera czytelne treści, ktoś spróbuje upuścić go na ikonie Worda. Ten zaś podejmie próbę skonwertowania go. Nawet jeśli ta operacja się powiedzie, może uszkodzić teksty otwarte w Wordzie.

Maksymalna długość pliku.

Maksymalna długość pliku w XP i Viście wynosi ok. 250 znaków. Jeśli utworzysz zbyt złożoną hierarchię plików, stracisz dostęp do danych na ostatniej płaszczyźnie.

Nasza Redakcja przetestowała i wybrała najlepsze nawigacje - zobacz ranking!

Nowość: najlepsze nawigacje z redakcyjnego rankingu możesz kupić w naszym sklepie. Sprawdź!