Zabronione narzędzia sieciowe


Analyzer 2.2

Komfortowy sniffer

Program do obserwacji ruchu w sieciach TCP/IP i IPX z wygodnymi opcjami konfiguracji.

System Windows 95/98, NT 4, 2000 i XP

Język angielski

Cena bezpłatny (freeware)

Adreshttp://netgroup-serv.polito.it/ analyzer

Plik analyzer.exe, 1,4 MB

Broń obosieczna - Analyzer umożliwia graficzną prezentację ruchu w sieci. 
Można jednak za jego pomocą przechwytywać i odczytywać pakiety danych.

Broń obosieczna - Analyzer umożliwia graficzną prezentację ruchu w sieci.

Można jednak za jego pomocą przechwytywać i odczytywać pakiety danych.

Analyzer 2.2 to program w fazie rozbudowy i udoskonalania, a więc nie oferuje tak dużych możliwości, jak Ethereal. Obsługuje na razie jedynie TCP/IP oraz protokół IPX Novella.

W zamian graficzny interfejs programu pozwala na bardzo wygodną konfigurację opcji filtrowania. Wystarczy wybrać polecenie File | New Capture, a następnie w menu Select Filter określić żądany typ filtra. Dodatkowo program wyposażono w kilka wtyczek, które umożliwiają analizę statystyczną ruchu w sieci. Wynik można zapisać w postaci pliku TXT lub HTML - do późniejszego wykorzystania. Analyzer wymaga do poprawnej pracy bezpłatnego programu do przechwytywania Winpcap (http://netgroup-serv.polito.it/winpcap, 680 KB), który należy zainstalować w pierwszej kolejności.

Ryzyko Do Analyzera 2.2 mają zastosowanie wszystkie ostrzeżenia dotyczące narzędzi do podsłuchiwania w sieciach. Jeśli używasz tego programu wyłącznie do sprawdzenia poprawności funkcjonowanie sieci, nie ma problemu. Wykorzystując uzyskane w ten sposób treści w sposób niedozwolony, wchodzisz w konflikt z prawem.

Airsnort 0.1.0

Sniffer w bezprzewodowych sieciach LAN

Przechwytuje pakiety danych w sieciach bezprzewodowych i analizuje ich zawartość. Może wykrywać luki w systemach zabezpieczeń.

System Linux

Język angielski

Cena bezpłatny (freeware)

Adres www.be-secure.com/airsnort.html

Plik airsnort-0.1.tar.gz, 20 KB

Podsłuch w sieci bezprzewodowej - Airsnort przechwytuje pakiety danych i analizuje ich zawartość. Niektóre mogą zawierać dane pozwalające na odczytanie haseł.

Podsłuch w sieci bezprzewodowej - Airsnort przechwytuje pakiety danych i analizuje ich zawartość. Niektóre mogą zawierać dane pozwalające na odczytanie haseł.

Sieci bezprzewodowe nie są zwykle zabezpieczone przed podsłuchiwaniem. Wcześniej przedstawione sniffery potrzebowały fizycznego połączenia z siecią, programowi Airsnort wystarczy komputer PC lub notebook z bezprzewodową kartą sieciową, ustawiony w pobliżu źródła sygnału. Możesz w ten sposób sprawdzić

czy Twoja sieć jest bezpieczna.

Za pomocą dodatkowych narzędzi można to i owo poprawić. Program wymaga nieco pracy związanej z jego konfiguracją. Potrzebne będzie jądro Linuksa w wersji co najmniej 2.4.x oraz kod źródłowy jądra, a także pakiety programowe PCMCIA-CS i WLANG-NG. Wszystko to znajdziesz na płycie dołączonej do czasopisma. Musisz sam skompilować i zainstalować programy. W każdym pakiecie znajduje się instrukcja obsługi po angielsku. Kiedy już wszystko zainstalujesz, uruchom najpierw skrypt dopromisc.sh, a następnie capture. Polecenie crack wyszukuje sieć, zaś decrypt odkodowuje strumień danych.

Ryzyko Używanie programu Airsnort jest praktycznie niewykrywalne, chyba że przyłapiesz złoczyńcę na gorącym uczynku. Jeżeli chcesz się uchronić przed atakami tego typu, musisz zacząć od właściwej konfiguracji sieci. Jeżeli użyjesz narzędzia do innych celów niż analiza zabezpieczeń w sieci, wejdziesz w konflikt z prawem.

Direct Update 3.0.1

Jak zdobyć stały IP?

Przyporządkowuje automatycznie numer IP komputera do nazwy domeny.

System Windows 95/98/Me, NT 4, 2000 i XP

Język angielski

Cena 15 USD (shareware)

Adres www.directupdate.net

Plik dusetup303.exe, 753 KB

Własny adres internetowy - gdy uzyskasz połączenie z Siecią, Direct Update prześle adres IP Twojego komputera do serwera nazw i Twój adres stanie się dostępny na całym świecie.

Własny adres internetowy - gdy uzyskasz połączenie z Siecią, Direct Update prześle adres IP Twojego komputera do serwera nazw i Twój adres stanie się dostępny na całym świecie.

Jeżeli jesteś użytkownikiem rzadkiej jeszcze u nas usługi ADSL, możesz zechcieć uruchomić w swoim komputerze serwer WWW lub FTP - choćby do wymiany danych z przyjaciółmi. Niestety, łącząc się z Internetem, otrzymujesz podczas każdego połączenia inny adres IP - nie masz więc stałego adresu, pod którym Twój serwer byłby zawsze osiągalny. Rozwiązaniem problemu jest wykorzystanie bezpłatnej subdomeny, czyli domeny, której nazwę - z wyjątkiem członu przed pierwszą kropką - narzuca usługodawca (np. twojanazwa.XYZ.biz). Listę usługodawców, z którymi program może współpracować, znajdziesz pod adresem www.directupdate.net/features.html.

Kiedy uzyskasz połączenie, Direct Update wysyła adres IP do wybranego przez Ciebie dostawcy usługi przydzielania subdomeny. Stamtąd adres jest rozsyłany do innych serwerów nazw i po mniej więcej 10 minutach użytkownik jest dostępny pod swoją stałą nazwą na całym świecie.

Direct Update pracuje w tle i w regularnych odstępach czasu sprawdza adres IP, by zgłosić ewentualne zmiany serwerowi nazw. Program jest ponadto wyposażony w funkcje umożliwiające zdalny dostęp do komputera, jeśli tylko komputer jest online.

Ryzyko Używanie komputera w charakterze serwera może naruszać postanowienia Twojej umowy z dostawcą usługi ADSL.

Dynam IP 3.50

Serwer z dynamicznym IP

Umożliwia uruchomienie serwera na łączu o dynamicznie przydzielanym numerze IP.

System Windows 98/Me, NT 4,2000 i XP

Język angielski

Cena bezpłatny (freeware)

Adres www.mysunrise.ch/users/cmu

Plik dynamipv350.zip, 3,3 MB

Serwer na łączu ADSL - Dynam IP może automatycznie wznawiać zerwane połączenia. Program za każdym razem przesyła przez FTP numer IP do serwera dostawcy usługi.

Serwer na łączu ADSL - Dynam IP może automatycznie wznawiać zerwane połączenia. Program za każdym razem przesyła przez FTP numer IP do serwera dostawcy usługi.

Dostawcy usługi ADSL z reguły przydzielają komputerowi inny adres IP podczas każdego połączenia. Często też połączenie zostaje zerwane po upływie określonego czasu lub jeżeli przez pewien czas na łączu nie ma ruchu. Dostęp do komputera z zewnątrz jest jednak możliwy tylko wtedy, gdy jego numer IP jest znany w Internecie. Dynam IP ustala numer IP komputera w aktualnym połączeniu, tworzy automatycznie stronę WWW z łączem do komputera w jego nowej roli jako serwera WWW i przesyła ją przez FTP do serwera dostawcy usługi dostępowej. Odwiedzający stronę może jednym kliknięciem łącza przenieść się na stronę użytkownika. W komputerze użytkownika musi być zainstalowany serwer WWW, np. Internet Information Server, dostarczany wraz z Windows 2000/XP.