Zachęty krótkoterminowe na trudne czasy

Zachęty krótkoterminowe oraz programy nagród w oparciu o wynik biznesowy działów uważane są obecnie w USA za najskuteczniejszy sposób poprawy wydajności pracowników IT – wynika z raportu people3. Są one wykorzystywane przez 39% firm (rok wcześniej – niespełna 31%).

Według badania należącej do Gartnera firmy people3 (“2003 IT compensation study”), 39,1% amerykańskich przedsiębiorstw stosuje do motywowania pracowników działów informatycznych zachęty krótkoterminowe (badanie objęło 151 firm, w których w sumie pracuje niemal 44 tys. osób). Według ubiegłorocznego raportu podobny sposób motywowania stosowało wobec informatyków 30,9% ankietowanych przedsiębiorstw. Zdaniem analityków – autorów raportu, wiąże się to ze skróceniem czasu trwania projektów w które zaangażowani są informatycy. Zmotywowanie wysokiej klasy specjalistów lub ich pozyskanie wymaga węc posiadania przez firmę programów zachęt krótkoterminowych. Przypomnijmy jeszcze tylko, że podczas badania przeprowadzonego w 1999 roku przez Society for Human Resources Management i Arthur Andersen, wśród firm amerykańskich najbardziej popularne było stosowanie jako zachęty krótkoterminowej planów indywidualnych, planów dla dyrektorów i planów niematerialnych, a ta forma motywacji najczęściej wypłacana była w gotówce.

Z raportu wynika ponadto, że w porównaniu do 2002 roku, w roku 2003 średnia wielkość płacy w dziale IT wzrosła o 2,9%, podczas gdy mediana – o 4,2% (dane marzec 2002 do marca 2003). Najbardziej poszukiwane, zdaniem ankietowanych, umiejętności to znajomość Oracle Administration, na kolejnych miejscach znaleźli się ex-equo fachowcy od PeopleSoft i Unixa. Generalnie, zdaniem autorów raportu oznacza to wzrost zapotrzebowania na umiejętności w zakresie ERP. Stanowiska najtrudniejsze do obsadzenia to według ankietowanych administratorzy baz danych, architekt Internet/Web, architekt sieci, inżynier sieciowy, analityk bezpieczeństwa.

Zdaniem autorów raportu, znaczenie samych umiejętności spada. Kadrowi poszukują bowiem pracowników IT, ale z kompetencjami biznesowymi. Dział IT w łańcuchu tworzenia wartości zmienia miejsce z procesu transakcyjnej do roli partnera biznesowego. To wymaga cech od pracownika posiadania cech wcześniej w dziale IT niepotrzebnych – stwierdza raport.