Zadania po kongresie

"Polska informatyka w Unii Europejskiej" to tytuł opublikowanego niedawno raportu po 3. Kongresie Informatyki Polskiej, który odbył się w czerwcu br. w Poznaniu. Wśród sformułowanych po kongresie zaleceń tym razem na pierwszym miejscu znajduje się postulat "zwiększenia nakładów finansowych na rozwój nauki i edukacji oraz służącej im infrastruktury informatycznej".

Zdaniem autorów raportu nauczanie na kierunkach informatycznych powinno odpowiadać programom europejskim. Szansą zaś na ustawiczną edukację powszechną może się stać rozwój zdalnego nauczania.

Autorzy raportu zwracają też uwagę na konieczność koncentracji i efektywnego wykorzystania środków publicznych na narzędzia teleinformatyczne dla administracji państwowej w celu poprawy obsługi obywateli i podmiotów gospodarczych. Systemy wykorzystywane w urzędach powinny być - w sensie technologicznym - "otwarte, najlepiej polskiej produkcji dla wspomagania rozwoju rodzimej branży IT, a koszty korzystania z usług elektronicznego rządu nie powinny obciążać mieszkańców". Jest także konieczna profesjonalizacja wdrożeń w sektorze publicznym wyrażająca się m.in. "poprzez określenie kwalifikacji zawodowych i zakresu odpowiedzialności zaangażowanych firm i osób".

Jak podkreślają uczestnicy kongresu, niezbędne staje się "opracowanie zbioru prawnych definicji podstawowych pojęć informatycznych na potrzeby ustawodawstwa". Domagają się oni egzekwowania prawa autorskiego również w odniesieniu do oprogramowania oraz zmniejszenia wysokości pobieranych opłat od urządzeń i nośników elektronicznych, a także poddania publicznej kontroli wydatkowania gromadzonych tą drogą funduszy.

"Konieczne jest podjęcie dyskusji na temat wolności osobistej obywateli w dobie powszechnego użytkowania nowoczesnych technologii IT, umożliwiających śledzenie wszelkiej aktywności osób z nich korzystających" - postulują autorzy raportu. Ich zdaniem warunkiem rozwoju Polski w Unii Europejskiej jest - poza uwarunkowaniami gospodarczymi - stworzenie szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz powiększanie cyfrowych zasobów reprezentujących polski dorobek kulturowy.

Raport przekazano m.in. Aleksandrowi Kwaśniewskiemu, prezydentowi RP, przedstawicielom rządu i parlamentu, ambasadom polskim za granicą, a także szkołom wyższym i instytutom naukowym oraz organizacjom informatycznym w Polsce.

Pełny tekst raportu dostępny jest na stronie:

http://www.kongres.org.pl


Zobacz również