Zadłużamy się po uszy

W pierwszym kwartale 2007r. udzielono ponad 70 tysięcy kredytów mieszkaniowych na sumę ponad 13,1 miliarda złotych - wynika z zestawienia przygotowanego przez Związek Banków Polskich.

To o 24% pod względem liczby i 67% - wartości więcej niż w I kwartale 2006 r. 89,74 % stanowiły kredyty dla klientów indywidualnych. Przewiduje się, że do końca roku 2007 łączna wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych powinna przekroczyć 54 mld zł. Ogółem, w I kwartale 2007 roku stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych przekroczył 96 miliarda złotych. Zadłużenie urosło zatem o 51 % w porównaniu do I kwartału 2006 roku.

Większe kredyty, ale trudniej dostępne

Średnie ważone oprocentowanie kredytów hipotecznych od 2002 r. spadło o ponad połowę, z około 12% do średniego poziomu 5,5%. W 2006 r. średnia wartość mieszkań na rynku wzrosła o około 50%. W związku z tym dużo wyższa jest wartość udzielonego kredytu, w I kwartale ub. roku wynosiła około 137 tys. złotych, podczas gdy w I kwartale br. już 184 tys. złotych. W kredytach na nieruchomości, w tym walutowych, udział należności zagrożonych wynosić będzie zaledwie 2,1% i 1,2%.

Rosnące ceny mieszkań mogą ograniczyć możliwości korzystania z kredytów z uwagi na dość wolno rosnące zarobki ludności. Autorzy raportu zwracają uwagę, że zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Budownictwa mają zostać udostępnione nowe grunty pod budownictwo mieszkaniowe, co powinno skutkować spadkiem cen nieruchomości i stabilizować rynek.

Klienci indywidualni biją rekordy

W I kwartale 2007 r. stan zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych udzielonych klientom indywidualnym wzrósł o 56% do 86,5 miliardów złotych. Odnotowany został kolejny rekord w polskiej bankowości hipotecznej. Łączna wartość kredytów udzielonych klientom indywidualnym wynosiła ponad 11,9 miliardów złotych, czyli o 66 % więcej niż w I kwartale 2006 roku.

Wolniej rośnie zadłużenie klientów instytucjonalnych. Stan zadłużenia z tytułu udzielonych kredytów wyniósł na koniec marca br. 9,9 miliardów złotych i wzrósł w ostatnich trzech miesiącach o 16%. W br. udzielono kredytów na ponad 1 miliard złotych, o 73 % więcej niż w I kwartale 2006 r. W I kwartale 2007r. udzielono około 177 kredytów klientom instytucjonalnym - o 9% więcej niż w analogicznym okresie 2006 roku.

Wartość udzielanych kredytów jest niewielka w porównaniu z rynkiem klientów indywidualnych, w I kwartale - dziesięciokrotnie mniejsza. Jak zauważają autorzy raportu, sytuacja deweloperów jest w dalszym ciągu nieuregulowana prawnie (brak licencjonowania, rachunków powierniczych). Nie ma też planów lokalnego zagospodarowania, a na deweloperów nakładane są przez gminy dodatkowe koszty. Ponadto pojawiają się niekiedy utrudnienia związane z przedłużaniem się czasu udzielenia zgody na budowę czy oddanie mieszkań do użytku, co ma wpływ na wzrost ryzyka branży.