Zadłużeni Polacy

Jak wynika z raportu InfoDług aż 1,3 miliona Polaków nie spłaca terminowo zobowiązań. Łączna kwota zaległych płatności podwyższonego ryzyka wyniosła w lutym br. 8,6 mld zł.

Raport publikowany cyklicznie przez InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej pokazuje, że w ostatnim kwartale kwota zadłużenia Polaków wzrosła o niemal pół miliarda zł. Średnia kwota zaległego zadłużenia to 6636 zł, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy wzrosła o 3%.

Ponad dwa miesiące z płatnościami zalega 1,3 mln osób - jest to grupa tzw. klientów podwyższonego ryzyka. Problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań mają częściej mężczyźni niż kobiety. Największa grupa klientów wyższego ryzyka mieszka w województwach śląskim i mazowieckim.

Niespłacone należności to: zaległe raty kredytów, opłaty leasingowe, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, czynsz za mieszkanie.

Najwięcej osób czasowo niewywiązujących się ze zobowiązań ma zadłużenie mieszczące się w przedziale 2001-5000 zł. Niemal połowa to drobni dłużnicy (729 432 czyli 46%), którzy posiadają zadłużenie nieprzekraczające 2000 zł.