Zadłużenie najuboższych

Międzynarodowe wysiłki zmierzające ku zmniejszeniu ciężaru zadłużenia zagranicznego najbiedniejszych państw świata nie przynoszą oczekiwanych rezultatów - wynika z raportu Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Nad wynikami raportu dyskutują właśnie ministrowie finansów państw z grupy G7. Organizacje zajmujące się działalnością charytatywną maja nadzieję, że roczny raport BŚ i MFW skłoni najbogatsze kraje świata do odpisania 100% długu najbiedniejszych krajów - taki projekt przedstawiono zresztą na poprzednim spotkaniu G7.

Inicjatywa Wysoko Zadłużonych Ubogich Państw (HIPC) powstała osiem lat temu, w celu wykreślenia 100 mld USD długu najbiedniejszych państw. Do tej pory jedna trzecia zadłużenia została umorzona, ale według niektórych szacunków państwa HIPC wciąż mają zadłużenie na poziomie 90 mld USD.

Najnowsze dane pokazują, że nawet kraje, którym anulowano część zadłużenia, nadal mają długi na zbyt wysokim poziomie, przekraczającym 150% wartości rocznego eksportu.

Kraje objęte inicjatywą HIPC w ubiegłym roku wydały ok. 2,8 mld USD na obsługę zadłużenia, o 0,4 mld USD więcej niż przewidywano wcześniej.


Zobacz również