Zadowoleni z Unii

Jak wynika z badania TNS OBOP, ponad połowa Polaków jest zadowolona z naszego przystąpienia do Unii Europejskiej.

Jednocześnie 76% nie dostrzega bezpośredniego wpływu akcesji na ich życie. Neutralny stosunek do członkowstwa Polski w UE ma 28% ankietowanych (podobnie jak w czerwcu i w lipcu br.).

23% jest zdania, że wejście Polski do Unii zmieniło ich życie, w tym 10% - na lepsze, a 13% - na gorsze.

Według 41% w Polsce nastąpiły pozytywne zmiany, a według 16% - negatywne. Według 55% sytuacja Polski na arenie międzynarodowej poprawiła się, a zdaniem 9% - pogorszyła. Dla 27% pozostała bez zmian.

Najbardziej przychylni polskiemu członkowstwu w Unii są absolwenci wyższych uczelni, specjaliści, osoby pracujące na kierowniczych stanowiskach, pracownicy sektora administracji i usług, ludzie młodzi, mieszkańcy największych miast (powyżej 500 tys.) i najmniejszych (poniżej 20 tys.).


Zobacz również