Zadowoleni z funduszy

Ponad 84% osób należących do Otwartych Funduszy Emerytalnych jest zadowolona ze swojego funduszu.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Business Point Customer Interaction Center, na próbie 479 klientów Otwartych Funduszy Emerytalnych. 9% respondentów wyraziło niezadowolenie z wybranego przez siebie funduszu. Niemal 40% badanych śledzi rankingi funduszy emerytalnych, a ponad 15% zastanawia się nad zmianą OFE. Wprawdzie aktualną cenę jednostki swojego funduszu znało zaledwie 9% ankietowanych, jednak zadowolenia z wyników osiąganych przez OFE deklarowało aż 80% osób.

Około 72% ankietowanych wyraziło zadowolenie również ze sposobu informowania o stanie rachunku przez swój OFE. Ponad 80% chciałoby otrzymywać informacje od swojego funduszu pocztą, niemal 14% telefonicznie, 9% pocztą elektroniczną, 6% chciałoby mieć możliwość sprawdzenia stanu swojego konta na stronie internetowej, a 4,5% pragnie otrzymywać wiadomości sms-em.