Zadowoleni z gospodarki

Maleje odsetek Polaków niezadowolonych z obecnej sytuacji gospodarczej w naszym kraju - wynika z badań Pentora.

W sierpniu 2004 r. niemal 45% ankietowanych pozytywnie postrzegało sytuację gospodarczą w Polsce. I choć nadal przeważały osoby postrzegające obecną sytuację negatywnie (55%), było ich o 18 punktów procentowych mniej niż w poprzednim miesiącu.

31% respondentów oczekuje, że w przyszłym roku nastąpi poprawa sytuacji, a 29% spodziewa się pogorszenia. Najwięksi pesymiści to osoby najstarsze, emeryci, rolnicy, osoby z wykształceniem podstawowym.