Zagraj w szkole

Firma NESTA Futurelab przeprowadziła wśród brytyjskich nauczycieli bardzo ciekawą ankietę pt. 'Nauczanie z grami'. Jak sama nazwa mówi, ankietowani mieli się wypowiedzieć na temat używania gier komputerowych w procesie nauczania.

Oczywiście nie chodzi tutaj o żadne brutalne produkcje pokroju "Doom", "Kingpin" czy "Postal", tylko raczej o gry posiadające większe walory edukacyjne (m.in. badania dotyczą strategii Knights of Honor). Co ciekawe - aż 59% ankietowanych opowiedziało się za możliwością wykorzystywania gier podczas lekcji, a ponad 90% uznało, że gry mją pozytywny wpływ na rozwój zdolności młodych ludzi.