Zahibernuj swoje dane - Hibernate 3 Beta 1

Od wczoraj można pobrać pierwszą wersję beta nowej edycji najpopularniejszego chyba rozwiązania umożliwiającego mapowanie obiektowo-relacyjne (object/relational mapping) - Hibernate. Lista nowych funkcji i zmian w nadchodzącej wersji 3.0 jest imponująca.

Mapowanie obiektowo-relacyjne oznacza technikę odwzorowania obiektowego modelu na relacyjną bazę danych za pomocą schematu bazującego na języku zapytań SQL. Jednym słowem, Hibernate pozwala tworzyć bazodanowe aplikacje bez specjalnego wgłębiania się w struktury baz danych, a jedynie operując na zwykłych obiektach Javy. Uwalnia nas od ręcznego generowania skomplikowanych zapytań z wykorzystaniem SQL i JDBC, ponieważ samo wygeneruje za nas te zapytania. Program sam zadba także o przekształcenie klas Javy w tabele bazy danych oraz konwersję typów pomiędzy Javą, a typami bazy. Posiada własny język zapytań (HQL), będący obiektowym rozszerzeniem standardowego SQL. Hibernate może być używane w samodzielnych aplikacjach, jak też integruje się w pełni z dostępnymi na rynku serwerami aplikacji i kontenerami serwletów. Co ważne, Hibernate pozwala na uniezależnienie się od bazy, która ma być wykorzystywana do składowania danych.

Wśród wielu rozszerzeń w nowej wersji można znaleźć między innymi:

- implementację sparametryzowanych filtrów, które ułatwiają wydobywanie danych spełniających określone kryteria;

- znacznie rozszerzone możliwości mapowania danych na obiekty;

- statystki oraz monitorowanie aplikacji za pomocą JMX (Java Management Extensions). Pozwala to między innymi na łatwiejsze odnajdowanie problemów związanych z wydajnością;

- poprawioną wersję własnego języka zapytań - HQL;

- wsparcie dla kluczy głównych typu GUID generowanych przez bazę danych.

Biblioteka ta jest darmowa i jest rozpowszechniana na licencji LGPL.

Strona domowa projektu:

http://www.hibernate.org

Nową wersję można pobrać ze strony:

http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=40712&package_id=127784


Zobacz również