Zakaz sprzedaży Adobe InDesign 1.5

Sąd federalny Stanów Zjednoczonych wstrzymał dystrybucję programu InDesign 1.5, ze względu na naruszenie przez Adobe Systems praw autorskich do mechanizmu baz danych C-Index, opracowanego przez firmę Trio Systems.

W wyniku zgłoszonego dwa miesiące temu przez firmę Trio Systems pozwu przeciwko Adobe Systems, sąd federalny Stanów Zjednoczonych wstrzymał rozpowszechnianie aplikacji Adobe InDesign 1.5 oraz pakietu Adobe Design Collection zawierającego program InDesign. Oprogramowanie będzie jednak dystrybuowane poza granicami USA, bowiem decyzja sądu pozostaje w mocy jedynie na terenie Stanów Zjednoczonych. Trio Systems twierdzi w swoim pozwie, że Adobe wykorzystała w aplikacji InDesign mechanizm baz danych C-Index, pomimo wcześniejszego porozumienia o nie stosowaniu C-Index w żadnym otwartym programie.

C-Index to bazodanowy mechanizm koordynujący operacje odczytu i zapisu danych z dysku twardego komputera, który według przedstawicieli Trio Systems zapewnia 'podstawową funkcjonalność' programu InDesign.

W odpowiedzi Adobe Systems oświadczyła, że planowane na pierwszy kwartał 2002 roku oficjalne wydanie InDesign 2.0 nie będzie zawierało żadnego oprogramowania Trio, a poza tym zgłosi odwołanie do decyzji sądu. Radca prawny Trio Systems Henry Gradstein określił zachowanie Adobe jako 'skandaliczne i aroganckie', a jej działanie jako jawne pogwałcenie warunków umowy licencyjnej na C-Index. Adobe podpisało bowiem porozumienie z Trio o nie wykorzystywaniu C-Index lub jego pochodnych w żadnych 'otwartych programach' lub aplikacjach o programowalnym interfejsie. Licencja na C-Index dotyczy pojedynczych stanowisk programistycznych co oznacza, że tworzenie aplikacji w oparciu o C-Index może odbywać się jedynie po wykupieniu licencji od Trio Systems.

Adobe broniło się najpierw twierdząc, że umowę podpisała osoba do tego nieupoważniona, a następnie, że ktoś z Trio stwierdził, że zawarte porozumienie oznacza co innego, aby w końcu wytoczyć w odpowiedzi sprawę przeciwko Trio Systems. Według obliczeń Trio Systems opartych na cenie jednej licencji (650 USD) i ilości programistów posiadających dostęp do C-Index poprzez InDesign, szkody poniesione przez firmę mogą wynosić nawet setki milionów dolarów.

http://www.adobe.com

http://www.triosystems.com


Zobacz również