Zakłady Azotowe Puławy S.A. - zarządzanie przez wartość

Hewitt Associates przeprowadziła wraz z zarządem ZA "Puławy" S.A. proces zmiany struktury organizacyjnej i systemów zarządzania zakładów. Najważniejszym impulsem do zmian była potrzeba odejścia od scentralizowanego zarządzania na rzecz tworzenia ośrodków odpowiedzialności, a tym samym wsparcie procesu tworzenia wartości spółki.

Zarząd ZA "Puławy", poza samą zmianą organizacji, postanowił usprawnić procesy analizy, rozliczania kosztów oraz funkcjonujący dotychczas system rachunkowości zarządczej. Celem przeprowadzanych zmian jest identyfikacja obszarów tworzących wartość w organizacji oraz tych, które potencjalnie mogą tę wartość naruszać. Dzięki temu możliwe będzie ukierunkowanie organizacji na tworzenie wyniku i dostarczanie wartości. W nowej strukturze zarząd odciążony od działań operacyjnych może koncentrować się na realizacji strategii.

Główne efekty wprowadzanych zmian to zmiana mentalności - zwiększenie odpowiedzialności i uwolnienie pokładów przedsiębiorczości drzemiących dotąd w organizacji. Nowy system pozwala rzeczowo oceniać zarówno jednostki jak i całe dywizje, pokazuje gdzie warto inwestować. Wszystko to sprawia, że zwiększa się potencjał wzrostu wartości spółki.

Obecnie w ZA "Puławy" prowadzone są prace nad motywacyjnym systemem wynagrodzeń, który będzie wspierał i utrwalał wprowadzone zmiany, a tym samym - wpływał na podniesienie wartości spółki dla jej akcjonariuszy. Nowy system polegać będzie na powiązaniu zmiennej części wynagrodzenia z wynikami całej spółki oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych.