Zakupy online: czekają nas ważne zmiany. Konsumenta trudniej będzie "nabić w butelkę"

Za kilka miesięcy wejdą w życie nowe przepisy regulujące prawa konsumenta. Wprowadzają one szereg korzystnych dla nas rozwiązań.

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt ustawy o prawach konsumenta wdrażający do polskiego prawa dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady. Będzie on m.in. regulował prawa kupujących i obowiązki sprzedających online w całej UE. Jego najważniejsze cechy przedstawiają się następująco:

- zmianie ulegnie definicja konsumenta: będzie nim także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zakupi produkt niezwiązany z prowadzoną przez siebie działalnością (zapis ten budzi jednak obawy przedsiębiorców, którzy podkreślają, że trudno będzie to sprawdzić)

- konsument sam zadecyduje, czy będzie chciał skorzystać z reklamacji, czy rękojmi, która zostanie uregulowana w kodeksie cywilnym. Korzystny dla konsumenta czas, w którym przyjmuje się, że wada istniała już w momencie sprzedaży, wydłuży się z 6 do 12 miesięcy

Zobacz również:

  • Cyberpunk 2077 z kolejnymi problemami. CD Projekt pod lupą UOKiK
  • Darmowa dostawa w Amazon - co warto kupić? [18.10.2021]

- czas na odstąpienie od umowy zawartej na odległość (np. przez Internet) wydłuży się do 14 dni. Jeżeli konsument nie zostanie poinformowany o tym prawie, termin ten przedłuży się do 12 miesięcy (obecnie mamy na to 3 miesiące). Wprowadzony zostanie jednolity wzór odstąpienia od umowy

- w sytuacji odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem, klient ponosi koszty odesłania towaru, pod warunkiem, że został o tym wcześniej poinformowany

- zwiększą się obowiązki sprzedającego w zakresie informacji przekazywanych klientowi (musi np. poznać wszystkie koszty)

- przedsiębiorcy nie będą mogli obciążać konsumentów wyższymi kosztami niż te, które faktycznie ponieśli za określony sposób zapłaty. Połączenie z infolinią ma kosztować tyle co zwykłe połączenie

Powyższe przepisy powinny wejść w życie najpóźniej 13 czerwca 2014 roku.

Źródło informacji: UOKiK