Zalecenia dla unitów

UNICE przedstawił swoją kolejną półroczną prognozę gospodarczą dla Unii Europejskiej. Kluczem do szybszej poprawy sytuacji ekonomicznej państw ma być oczywiście konkurencyjność.

Na podstawie sondażu wśród członków federacji z krajów Piętnastki, UNICE przedstawił kolejną, półroczna prognozę gospodarczą. Dokument docenia widoczne oznaki ożywienia jednak jego autorzy podkreślają, że poprawa gospodarcza dokonuje się zbyt wolno. Unii Europejskiej z trudnością przychodzi rozwiązywanie problemów bezrobocia i podatkowych oraz wdrażanie reform. W efekcie wzrost gospodarczy jest o 2 punkty proc. niższy od notowanego w USA - piszą analitycy UNICE.

Państwa członkowskie powinny szybciej wprowadzać reformy niezbędne do zapewnienia zgodności z celami wytyczonymi przez Strategię Lizbońską. Konkurencyjność postrzegana jest jako klucz do odblokowania potencjału drzemiącego w gospodarce UE.

Wyniki sondażu podkreślają rolę wsparcia dla tego programu, dokonanego przez politykę Europejskiego Banku Centralnego, która doprowadziła do obniżenia inflacji i prognoz przyszłej inflacji, tak więc firmy i konsumenci mogą wspólnie korzystać z poczucia stabilizacji jakie się z tym wiąże oraz sprowadzonych do niskiego poziomu stóp procentowych. W zduszeniu inflacji pomagać będzie ponadto silne euro.

Zaufanie przedsiębiorców i konsumentów może zostać zachwiane w związku z niepewną przyszłością Paktu o Stabilizacji i Wzroście. W prognozie zawarto zatem apel do krajów członkowskich Unii o zastosowanie się do jego zasad i wykazanie większej dyscypliny fiskalnej.


Zobacz również