Zamiast podręcznika

Literat 2000 to program do nauki o literaturze i języku polskim przeznaczony dla uczniów szkół średnich

Na rynku pojawił się kolejny program do nauki o literaturze i języku polskim przeznaczony dla uczniów szkół średnich.

Literat 2000 to aplikacja, która mieści się na pojedynczym krążku CD.

Po uruchomieniu programu wyświetla się ekran główny. Na lewo i w dół od centralnie usytuowanego okienka widoczne są ikony oznaczające poszczególne opcje. Dobierając te z lewej, wskazujemy epokę, która nas interesuje. Opis każdej z funkcji uruchamiamy, wybierając odpowiednią ikonę prawym przyciskiem myszy. Nienaturalność takiej konwencji przeszkadza w pracy z programem, ale można się do niej przyzwyczaić.

Informacje o epoce literackiej podzielono na dwie części. Pierwsza opisuje samą epokę, druga poświęcona jest sztuce powstającej w danym okresie.

Najważniejszą częścią programu są jednak funkcje dostępne z dolnego menu. Przeglądanie danych pozwala na zapoznanie się z całością zgromadzonego materiału. Pogrupowany został na informacje dotyczące opisanych autorów, utworów, prądów, ale znalazły się w nim również encyklopedyczne notatki wyjaśniające trudniejsze hasła. Z ostatniej grupy tekstów - odpowiedzi na problemowe pytania - uczniowie na pewno się ucieszą. Korzystając z przewijanego spisu, można wybrać jeden z kilkudziesięciu prezentowanych tekstów. Każdy z nich opisuje przedstawione w jego tytule zagadnienie. Mamy tu więc: ăAktualność dramatów SzekspiraŇ, ăCechy poezji barokowejŇ, ăPoezję średniowiecznąŇ , ăWizję rewolucji w Nie-Boskiej KomediiŇ. Tekstów jest sporo i zainteresowani uczniowie korzystający z pomocy Literata 2000 znajdą coś dla siebie.

Drugą, chyba najciekawszą z opcji programu jest Wyszukiwanie. Sugerując się nazwą funkcji, spodziewaliśmy się wyłącznie możliwości odnajdowania ciągu tekstowego w zebranych materiałach. Nic bardziej mylnego!

Posługując się Wyszukiwaniem, łatwo można poznać powiązania pomiędzy poszczególnymi utworami. Wyszukiwanie wg kryteriów polega więc na wskazaniu wybranych cech, jakie powinien posiadać tekst (tematyka, bohater, styl artystyczny...) i pozwala na wybór tylko tych, które spełnią narzucone kryteria. Podczas pracy z programem łatwo w ten sposób uzyskać listę omawianych gatunków lub postaw bohatera wobec życiowych problemów .

Wybierając Porównanie cech utworów, mamy możliwość bezpośredniego skonfrontowania elementów poszczególnych dzieł literackich. Przykład? Zestawiając ăCierpienia młodego WerteraŇ i ăCzarodziejską GóręŇ (naturalnie jednocześnie wybrać można więcej niż dwa utwory) dowiadujemy się, że ich cechą wspólną jest rodzaj literacki do jakiego należą (epika) oraz tematyka (utwory filozoficzne). Przydatne, prawda?

Najprostsze wyszukiwanie jest równie przydatne. Przeglądane są wtedy wszystkie materiały, a wynik to lista odnośników do tekstów, w których pojawia się wprowadzone hasło.

Wszystkie teksty wyposażono w odnośniki hipertekstowe, dzięki którym możliwe są szybkie przejścia do innych materiałów. Jeśli natrafimy na coś rzeczywiście interesującego, możemy zaznaczyć konkretne miejsce, używając wirtualnej ăzakładkiŇ. Lista zdefiniowanych ăzakładekŇ dostępna jest później w każdej chwili, a funkcja służyć może do zaznaczenia wszystkich artykułów pomocnych przy pisaniu wypracowania. Dla twórców ăwłasnychŇ wypracowań przygotowano inną atrakcję - możliwość przekopiowania wybranego tekstu do systemowego schowka.

Zainteresowani oceną poziomu umiejętności użytkownicy mogą wykorzystać Literata 2000 do sprawdzenia swojej wiedzy. Dzięki opcji Quiz poddawani będą surowemu testowi.

Literat 2000 to niezły produkt. Co prawda nie zachwyca ani animacjami, ani nawet wymową i pomysłowością ilustracji, ale w nauce języka polskiego stanowi prawdziwą pomoc.