Zanim wyrzucisz zepsuty komputer...

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów alarmuje - firmy nie informują, co można (i należy) zrobić ze starym, zużytym sprzętem elektronicznym. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, do komputerów i sprzętu AGD powinny być dołączane np. informacje o potencjalnej szkodliwości użytych w tych produktach składników i substancji - tymczasem w wielu przypadkach klienci nie są o tym w ogóle informowani.

Urząd zlecił Inspekcji Handlowej przeprowadzenie kontroli kilkuset produktów elektronicznych w różnych placówkach handlowych (ostatecznie przebadano 563 artykuły gospodarstwa domowego w 166 placówkach). Najwięcej miejsca poświęcono tanim, importowanym z Chin produktom, które stanowiły 45 procent skontrolowanych urządzeń.

W wyniku kontroli ustalono, że w 27,5 procentach przypadków brak było jakiejkolwiek informacji o postępowaniu ze zużytym sprzętem.

UOKiK podkreśla, że do każdego urządzenia elektronicznego (nie tylko RTV/AGD) powinny być dołączone następujące informacje:

- zakaz umieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami

- potencjalna szkodliwość zawartych w produktach substancji dla ludzi i środowiska naturalnego

- w miejscu sprzedaży - informacje o punktach zbierania zużytego sprzętu.

Urząd przypomina, że w wypadku nabycia nowego sprzętu sprzedawca zobowiązany jest do bezpłatnego przyjęcia od konsumenta produktu zużytego (jeśli towar jest tego samego rodzaju i w tej samej ilości). Zużyty sprzęt można oddać bezpłatnie także w specjalnym punkcie, który powinien znajdować się w każdej gminie lub oddać spółce zajmującej się odbiorem i wywozem śmieci.

Nie składuj starego sprzętu razem z innymi odpadkami (oznacza to także zakaz wyrzucania na śmietnik, nie mówiąc o pozostawianiu go w innych miejscach, np. w lesie).

Więcej informacji: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów