Zaobserwowano nieznane dotąd siły oddziałujące na wszechświat. To może być jedno z największych odkryć w historii fizyki

Najnowsze odkrycie fizyków może oznaczać, iż na świecie działają siły, o których nie mieliśmy pojęcia. To może zmienić postrzeganie wszechświata.


Wraz z rozwojem technologii oraz szeroko pojętej nauki sukcesywnie zwiększamy nasz poziom wiedzy o otaczającym nas świecie. Pomimo tego, pewne fundamentalne prawa świata wydają się niezmienne. Otóż, już nie. Jeśli się bowiem okaże, że najnowsze odkrycie jest prawdą, oznaczać to będzie zmianę postrzegania wszechświata.

internet, Fizyka, miony, spin, odkrycie, cząsteczki elementarne, nieznane siły, eksperyment, pole magnetyczne, model standardowy, cząstki elementarne, 5 sigma, przełom, badacze, naukowcy, wyniki badań,

Narodowe Laboratorium Przyśpieszania Cząstek Elementarnych im. Enrico Fermiego (Fermilab), znajdujące się w Stanach Zjednoczonych w okolicy Chicago, zajmuje się wieloma projektami, których centrum zainteresowania stanowią cząsteczki elementarne (jak sama nazwa laboratorium wskazuje). Podczas eksperymentu Muon g-2 współtworzonego przy udziale innych wybitnych fizyków, m.in. z Uniwersytetu w Kentucky oraz włoskiego Narodowego Instytutu Fizyki Jądrowej, dokonano prawdopodobnie jednego z największych odkryć w historii fizyki, ale po kolei.

Zobacz również:

  • Inteligentny phishing grozi także Tobie. Oto, co musisz o nim wiedzieć
  • Fizycy odkrywają nową siłę natury

Czym są miony?

Na początek warto wyjaśnić, że odkrycie jest ściśle powiązane z cząstkami o nazwie miony. Są to maleńkie cząsteczki subatomowe, określane czasem mianem tzw. grubych elektronów. Ich najważniejszymi cechami jest to, iż są niestabilne radioaktywnie (mogą się w milionowych częściach sekundy rozpaść na elektrony i neutrina, czyli maleńkie, widmowe cząstki), a umieszczone w polu magnetycznym „chwieją się”, co zwane jest spinem. Właśnie ta ostatnia cecha doprowadziła do najnowszego odkrycia.

internet, Fizyka, miony, spin, odkrycie, cząsteczki elementarne, nieznane siły, eksperyment, pole magnetyczne, model standardowy, cząstki elementarne, 5 sigma, przełom, badacze, naukowcy, wyniki badań,

Akcelerator cząsteczek, za pomocą którego przeprowadzano eksperyment

Zaskakujące wyniki eksperymentu i co to oznacza dla świata

W ramach badania, pracujący nad nim naukowcy wprawili miniony w ruch wokół nadprzewodzącego pierścienia magnetycznego. Okazało się jednak, że cząsteczki te chwiały się bardziej niż wynikałoby to z obliczeń na podstawie obowiązującego od 70 lat Modelu Standardowego, opisującego wszystkie znane ludziom siły i cząsteczek. Na tej podstawie badacze stwierdzili, iż musi to być spowodowane oddziaływaniem innych sił, nie uwzględnionych i odkrytych dotąd przez człowieka.

Prowadzący eksperyment określili to jako nową fizykę i jeśli dalsze badania nad tym zjawiskiem (obejmujące m.in. oddziaływanie na miony wszystkich 17 znanych cząstek oraz ich kombinacji) potwierdzą dotychczasowe wnioski, oznaczać to będzie największy przełom w fizyce cząstek elementarnych od 50 lat i istnienie we wszechświecie nieznanych nam sił.

internet, Fizyka, miony, spin, odkrycie, cząsteczki elementarne, nieznane siły, eksperyment, pole magnetyczne, model standardowy, cząstki elementarne, 5 sigma, przełom, badacze, naukowcy, wyniki badań,

Narodowe Laboratorium Przyśpieszania Cząstek Elementarnych im. Enrico Fermiego

Oczywiście istnieje prawdopodobieństwo, że otrzymane efekty były jakiegoś rodzaju błędem lub statystycznym odchyleniem, jednak naukowcy są przekonani o słuszności swoich założeń. Dowodzi tego choćby nadanie ich wynikom określenia liczbowego 4,2 sigma. Dla porównania, po przekroczeniu progu 5 sigma (oznaczającego prawdopodobieństwo błędu 1 do 3,5 miliona) ogłaszane są oficjalnie poważne i doniosłe odkrycia.

Jak więc widać, jest na świecie jeszcze wiele rzeczy do odkrycia, również takich, których nie spodziewaliby się najwięksi badacze.

To nie jedyne ciekawe odkrycie dokonane w ostatnim czasie, a materiały na temat czaszki datowanej na 45 000 lat p.n.e., która rzuciła nowe światło na ludzki gatunek znajdziecie tutaj.