Zaopatrzenie dla wartości

Najlepsze firmy na świecie odkrywają nową rolę zaopatrzenia. Obecnie skuteczne zarządzanie w tym obszarze służyć ma nie tylko redukcji kosztów, ale także tworzeniu wartości - wynika z badania praktyk zaopatrzenia, które opublikował A.T. Kearney.

Udział spółek stawiających sobie za cel tworzenie wartości poprzez zaopatrzenie zwiększył się z 28% w 1999 r. do 66% w 2004 - wynika ze studium A.T. Kearney "Assessment of Excellence In Procurement". Z badania praktyk zaopatrzenia stosowanych w 270 międzynarodowych firmach wynika, że dyrektorzy generalni postrzegają kreowanie wartości z rynku dostaw jako największe wyzwanie w zakresie zaopatrzenia. 50% firm posługuje się zatem obecnie wiedzą fachową w dziedzinie zaopatrzenia do kształtowania i realizacji celów przedsiębiorstwa. W dwóch trzecich firm przynajmniej jeden przedstawiciel kierownictwa odpowiedzialny za zaopatrzenie wchodzi w skład zarządu (wzrost z 40% w 1999 r).

Autorzy raportu uważają, że zmiana w nastawieniu do zaopatrzenia wynika z rosnącej presji kosztowej na rynku dostaw, rozwoju nowoczesnych technik zakupowych oraz globalnego badania rynków dostaw. Spółki ze skuteczną organizacją zakupową obecnie dochodzą do granic możliwości dalszej redukcji kosztów. Dlatego - według ekspertów A.T. Kearney - podstawowe techniki ograniczania kosztów muszą zostać uzupełnione bardziej nowoczesnymi koncepcjami. Na razie, dostrzegli w tym względzie przepaść pomiędzy spółkami o najlepszych praktykach w zakresie zaopatrzenia a spółkami-naśladowcami.

Racjonalizacja specyfikacji, której celem jest zachęcanie do korzystania ze wspólnych norm i przez to zmniejszenie zróżnicowania nabywanych materiałów jest systematycznie stosowany u 83% liderów i tylko 36% naśladowców (i u 35% wśród uczestników badania z Europy Wschodniej). Redukcję kosztów wynikającą ze współpracy, wspólne wysiłki podejmowane z dostawcami w celu poprawy pozycji kosztowej, obejmujące podział ryzyka i oszczędności stosuje 78% liderów i 31% ich naśladowców (a także jedna trzecia firm z Europy Wschodniej). Ścisła współpraca między firmami i współpraca funkcjonalna, jak projektowanie pod koszty, analiza w celu optymalizacji specyfikacji i jakości, jeszcze nie są powszechnie stosowane (25% wszystkich uczestników opracowania i 11% w Europie Wschodniej).

Ponad 60% firm posiada systemy informatyczne umożliwiające śledzenie i raportowanie osiąganych korzyści. Spółki te są w stanie również porównać korzyści faktycznie osiągnięte z planowanymi i zrozumieć rozbieżność. Prawie 70% spółek jest w stanie wykazać wpływ zaopatrzenia na wynik finansowy. Zarządzanie zgodnością jest coraz powszechniej wprowadzane i ponad 70% spółek prowadzi monitoring w zakresie zgodności i wprowadza korekty. Jednak proces zamkniętej pętli zarządzania wydatkami (ang. closed loop spend management process), który pozwala zidentyfikować, ocenić i kontrolować wszystkie kroki procesu zakupowego dodające wartość, jak i miejsca "wycieków wartości", został wprowadzony w zaledwie 53% przebadanych spółek (44% w Europie Wschodniej).


Zobacz również