Zapanować nad danymi

Firmy stoją przed coraz poważniejszymi wyzwaniami związanymi jednocześnie z zapewnieniem bezpieczeństwa i dostępności informacji.

Podstawowym nośnikiem kopii bezpieczeństwa jest taśma magnetyczna, która jest bardzo trwała, posiada dużą pojemność i jest tańsza per GB od zasobów dyskowych. Dodatkowo, umożliwia łatwe odseparowanie kopii od reszty danych i wyniesienie jej poza siedzibę firmy. Realizacja takiego modelu za pomocą dysków jest dość trudna.

Najprostsza infrastruktura backupu, to serwer z połączonym napędem, autoloaderem lub biblioteką taśmową. Oprogramowaniem HP, które bardzo dobrze pasuje do tego modelu, jest Data Protector Single Server Edition. Umożliwia także backup dowolnej ilości stacji roboczych na streamer połączony do serwera. Wyższym wydaniem jest starter pack, który zawiera licencje na serwer backupowy oraz dowolną ilość chronionych maszyn serwerowych, z których dane są kopiowane na taśmę za pomocą agentów plikowych. Tutaj nie rozróżnia się rodzaju chronionych systemów operacyjnych, zatem można korzystać z agentów plikowych dla systemów Windows, Linux i UNIX. Starter pack jest licencjonowany per napęd, ale wprowadzono dodatkowe ograniczenie na ilość slotów w bibliotece (nie więcej niż 60). Licencja ta dotyczy ilości napędów wykorzystywanych w tym samym czasie, przy czym backup na dysk też konsumuje jedną licencję na napęd.

Funkcjonalność można rozszerzyć o dodatkowe opcje, takie jak agenci do baz danych, umożliwiające przeprowadzenie zintegrowanego backupu działającej bazy, backup na dowolny dysk lub wirtualną bibliotekę taśmową oraz zero downtime backup i instant recovery. Licencje związane z kopią na dyski są rozliczane per terabajt lub 10 TB.

Więcej przeczytasz w serwisie Computerworld