Zapisy do beta testów Adobe Fireworks 9

Użytkownicy aplikacji do tworzenia grafiki wektorowej i rastrowej, Adobe Fireworks, mogą wziąć udział w beta testach najnowszego wydania tego narzędzia, oznaczonego numerem 9.

Fireworks 9 ma zachować dotychczasowe funkcje edytora grafiki rastrowej i wektorowej, producent zdecydował się natomiast na zwiększenie nacisku na możliwości projektowania stron WWW w tym wydaniu programu. Oprócz natywnego importu plików Photoshopa i Illustratora wersja ta ma także obsługiwać tzw. "HTML mock-ups", czyli demonstracyjne modele projektów stron, wprowadzi też hierarchiczną strukturę warstw i dokumentów.

Użytkownicy zainteresowani udziałem w beta testach mogą zgłaszać swoje "kandydatury" pod adresemhttp://www.adobe.com/go/fireworksbeta . Informacje o akceptacji zgłoszenia będą wysyłane w terminie 2 tygodni od ich otrzymania przez Adobe.