Zapomnieć o regionach

Manipulowanie czasem premier filmów w różnych regionach świata miało przynosić producentom większe zyski finansowe. Nic z tego nie wyszło.

Manipulowanie czasem premier filmów w różnych regionach świata miało przynosić producentom większe zyski finansowe. Nic z tego nie wyszło.

Zacznijmy od przypomnienia kilku faktów. Konsorcjum DVD, zrzeszające firmy zainteresowane rozwojem i upowszechnieniem nowego standardu zapisu filmów, w czasie opracowywania podstawowych norm, dotyczących wszechstronnego dysku cyfrowego (jedno z tłumaczeń skrótu DVD), zdecydowało o podziale świata na sześć regionów.

Manipulowanie czasem premier filmów w różnych regionach świata miało przynieść większe zyski finansowe producentom, ponieważ film, który w USA (region 1) ukaże się na krążku DVD, nie będzie mógł być odtworzony np. w Polsce (region 2). Dopiero pół roku po premierze w Stanach Zjednoczonych, filmy DVD miały trafiać do Europy. Nieco później zdecydowano także, że wszystkie napędy DVD powinny mieć na stałe sprzętowo zablokowany numer regionu, w którym można ich używać.

Kod regionu może bowiem zostać umieszczony w różnych miejscach:

  • na płycie z filmem DVD (jest to standardowe rozwiązanie - nośnik ma ustalony kod regionu, informacja zaś o tym znajduje się najczęściej na okładce);
  • w samym napędzie DVD (są to odpowiednie procedury, fragmenty kodu jego firmware);
  • w programowych odtwarzaczach DVD (np. PowerDVD lub WinDVD) albo dekoderach sprzętowych (np. DXR3) są to również odpowiednie fragmenty kodu aplikacji bądź firmware.
  • Numerologia dla entuzjastów

    Napędy DVD, podobnie jak wszystkie współczesne komputerowe płyty główne, mają swój odpowiednik podstawowego systemu wejścia/wyjścia (BIOS - Basic Input Output System). W przypadku DVD, ale również CD oraz dysków twardych oprogramowanie sterujące znajduje się w programowalnym układzie elektronicznym wewnątrz napędu i określa się je terminem firmware. Jest to po prostu minisystem operacyjny urządzenia, decydujący w głównej mierze (oprócz, oczywiście, samej budowy mechanicznej) o jego właściwościach i wydajności.

    Praktycznie w każdym wypadku konstrukcja napędu umożliwia wymianę bieżącej wersji firmware na nowszą, najczęściej pozbawioną wad poprzednika, nierzadko z nowymi możliwościami i zmienionymi charakterystykami urządzenia. Najlepiej dostrzec to na przykładzie kolejnych wersji firmware dla nagrywarek. Proces uaktualniania istniejącego firmware jego nowszą wersją określa się jako flashowanie (co może brzmi nieco dziwnie, ale doskonale oddaje istotę tego procesu).