Zarządca FTP

Ukazała się nowa wersja programu KDE PureFTPd User Manager (w skrócie Kpum) - dzałającego w linuksowym środowisku KDE menadżera, ułatwiającego zarządzanie użytkownikami serwera ftp.

Kpum jest przeznaczony do zarządzania serwerem pureftpd, pozwalającym na dodawanie, usuwanie oraz modyfikowanie kont użytkowników.

W najnowszej wersji, oznaczonej numerem 0.5.3.1, dodano m.in. pasek narzędziowy oraz pasek statusu, możliwość modyfikowania danych dotyczących m.in. maksymalnego przesyłania oraz pobierania plików, wielkości pliku, restrykcji nałożonych na użytkownika, maksymalnej ilości połączeń, a także ustalenia standardowego katalogu dla grupy i użytkownika.

Więcej informacji:

http://kpum.sourceforge.net


Zobacz również