Zarządzać wartością firmy - badanie CFO

Rozpoczyna się polska edycja projektu badawczego Zarządzać wartością firmy - badanie CFO. Organizatorem badania jest firma Hewitt Associates, partnerami badania są: CXO Magazyn Kadry Zarządzającej oraz Fundacja Rozwoju Rachunkowości.

Celem badania jest poznanie postaw polskich dyrektorów finansowych wobec koncepcji Zarządzania Wartością Firmy. Organizatorzy badania szczególną uwagę zwrócą na zakres wykorzystania wartości firmy oraz spójność działań w procesie tworzenia tej wartości.

Badanie ma również pomóc w ocenie sposobu pomiaru wartości i zarządzania procesem jej tworzenia oraz prześledzeniu zmian w tej dziedzinie w ostatnich latach.

Dzięki udziałowi w bezpłatnym badaniu uczestnicy mogą nie tylko porównać się z konkurencją, ale również spojrzeć na własną firmę przez pryzmat zgodności perspektywy zarządów i inwestorów w kwestii kreowania wartości firmy. Efektem badań będzie szczegółowy raport, który otrzymają wszyscy uczestnicy.

Ankietę w wersji elektronicznej można pobrać ze strony CXO:http://www.cxo.pl/ankieta/CXO_Ankieta.pdf

Kontakt: Hewitt Associates, mailto:edward.stanoch@hewitt.com

mailto:lukasz.nowak@hewitt.com , tel. (22) 696 52 38, (22) 696 52 30, http://www.hewitt.com.pl